Технологія Ethernet: лабораторний практикум

Технологія Ethernet: лабораторний практикум / М. О. Білова, С. П. Євсеєв, О. С. Жученко, І. С. Іванченко, О В. Шматко. – Львів: «Новий Світ-2000», 2020. – 196 с. УДК 004.738.5 T38 ISBN 978-617-7519-51-4 Рекомендовано Вченою радою НТУ «ХПІ» як лабораторний Читати далі

Охорона конфіденційної інформації підприємства

Охорона конфіденційної інформації підприємства : навчальний посібник / О.Г. Корченко, Ю.О. Дрейс. Житомир : ЖВІ НАУ, 2011. – 172 с. Навчальний посібник розроблено згідно з програмою дисципліни “Охорона конфіденційної інформації підприємства” для студентів, що навчаються в галузі знань “Інформаційна безпека” за напрямом підготовки “Безпека інформаційних і комунікаційних Читати далі

Інформаційні технології організації бізнесу

Інформаційні технології організації бізнесу/[Карпенко С.В., Іванченко О.В., Корченко О.О., Казмірчук С.В.]. – К.: Вид-во Національного авіаційного ун-ту, 2012.-306 с. УДК 658:004 (075.8) ББК У290 Рецензенти: Стасюк О.І. – д.т.н., проф., зав. кав. “Інформаційні системи технології на залізничному транспорті”, Державного економіко-технологічного Читати далі

Психологія управління

Коваленко Ю. Б. Психологія управління: Навчальний посібник / Ю. Б. Коваленко, К. П. Ануфрієнко. – К.: НАУ, 2015. – 128 с. УДК ББК 3973.20-018.4я7 004.056:681.518:159.9:35.075(0 75.8) K562 Рецензенти: В. Л. Бурячок – доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри Читати далі

Документацiйне забезпечення робіт iз захисту iнформацiї з обмеженим доступом

Головань С.М. та iн. Документацiйне забезпечення робіт iз захис iнформацiї з обмеженим доступом: Підручник // С.М. Головань, В.Б. Дудикевич, В.С. Зачепило, Л.Т. Пархуць, В.О. Хорошко, Л.М. Щербак. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. – 288 с. ISBN 966-553-499-8 Читати далі

Методологія викладання інформаційної безпеки у вищих навчальних закладах України

Корченко О.Г. Методологія викладання інформаційної безпеки у вищих навчальних закладах України: Підручник/ О.Г. Корченко, I.I. Opexова, В.О. Хорошко, Ю.Є. Хохлачова. – К: “СІК ГРУП Украïна”, 2015. – 299 с.  ISBN 978-617-7092-58-1 Рекомендовано Вченою Радою Інститут інформаційно-діагностичних систем Національного авіаційного університету Читати далі

Нейромережеві моделі та методи розпізнавання фонем в голосовому сигналі в системі дистанційного навчання

Мiхайленко В. М.Нейромережеві моделі та методи розпізнавання фонем в голосовому сигналі в системі дистанційного навчання: [монографія] / В. М. Мiхайленко, Л. О. Терейковська, І. А. Терейковський, Б.Б. Ахметов. – К.: ЦП «Компринт», 2017.- 252. ISBN 978-966-929-430-2 Рекомендовано до друку Вченою Читати далі

Інформаційна безпека та сучасні мережеві технології: Англо-український словник термінів

Бабак В.П., Корченко О.Г. Інформаційна безпека та сучасні мережеві технології: Англо-український словник термінів. -К.: НАУ, 2003. – 670 с. ISBN 966-598-132-3 Рецензенти: член-кореспондент НАН України доктор технічних наук, професор В.Ф. Євдокимов – директор Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Читати далі

Енциклопедія безпеки авіації

Енциклопедія безпеки авіації / Н. С. Кулик,  М. Г. Луцький, О.Г. Корченко та ін; За ред. Н. С. Кулика. – К.: Техніка, 2008. – 1000 с.: іл. – Бібліогр.: с. 977-999. ISBN 978-966-575-148-9. Рекомендовано до видання вченою радою Національного авіаційного Читати далі