Документацiйне забезпечення робіт iз захисту iнформацiї з обмеженим доступом

Головань С.М. та iн. Документацiйне забезпечення робіт iз захис iнформацiї з обмеженим доступом: Підручник // С.М. Головань, В.Б. Дудикевич, В.С. Зачепило, Л.Т. Пархуць, В.О. Хорошко, Л.М. Щербак. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. – 288 с. ISBN 966-553-499-8

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом “Інформаційна безпека” (лист № 14/18.2-967 вiд 29.04.2005 р.)

Рецензенти: П.Г. Столярчук, д-р техн. наук, професор, Національний університет “Львівська політехніка”; Р.А. Воробель, д-р техн. наук, професор, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України; В.С. Кузьмiчов, д-р юрид. наук, проф., Національна академія внутрішніх справ України

У підручнику викладено основи ведення загального, конфіденцiйного i спеціального діловодства. Наведено класифікацію документів, вимоги до порядку приймання, реєстрації, обліку, передання на розгляд керiвництву та виконавцям, відправлення, зберігання, видання, перевірки наявності та знищення документів, що містять конфіденційну інформацiю, яка є власністю держави і має гриф обмеження доступу “Для службового користування”, та документів з грифом секретності.

Підручник призначений для студентів напряму “Інформаційна безпека” та буде корисний для спеціалістів, які працюють з документами обмеженого доступу.