Методологія розроблення нейромережевих засобів інформаційної безпеки інтернет-орієнтованих інформаційних систем

Присвячено вирішенню проблеми створення методології розроблення широкодоступних ефективних нейромережевих засобів оцінювання параметрів безпеки інтернет-орієнтованих інформаційних систем, які за за допомогою теоретично обгрунтованого вибору характеристик дозволяють оперативно розпізнавати нові види кібератак за обмежених обчислювальних ресурсів та варіативності умов застосування. Оцінено можливостей Читати далі

Системи захисту інформації

Монографію присвячено актуальним питанням розробки методів, моделей і систем захисту інформації, призначених для оцінки стану безпеки інформаційних ресурсів у комп’ютерних системах. Основою базових досліджень стала теорія нечітких множин, фундамент якої заклав у 1965 році Лотфі Заде і у 70-х роках Читати далі

Нейросетевые модели, методы и средства оценки параметров безопасности Интернет-ориентированных информационных систем

Монография посвящена актуальным теоретическим и практическим вопросам разработки нейросетевых методов, моделей и средств оценки параметров безопасности, предназначенных для распознавания кибератак на интернет-ориентированные информационные системы. Основной теоретической почвой, которая составила основу базовых исследований, в работе стала теория нейронных сетей. Работа проиллюстрирована Читати далі

Постраение систем анализа и оценивания рисков информационной безопасности

Монография посвящена теоретико-методологическим и практическим аспектам оценивания рисков информационной безопасности. Рассмотрены базовые понятия и модели рисков, международные и национальные нормативные документы в сфере оценивания и управления рисками. Значительное внимание уделено оцениванию потерь, обусловленных реализацией угроз информации (модели потерь, шкалы и Читати далі

Анализ и оценивание рисков информационной безопасности

Монография посвящена теоретико-методологическим и практическим аспектам анализа рисков информационной безопасности. Рассмотрены базовые понятия и модели рисков, международные и национальные нормативные документы в сфере оценивания и управления рисками. Значительное внимание уделено оцениванию потерь, обусловленных реализацией угроз информации (модели потерь, шкалы  и Читати далі

Прикладні системи оцінювання ризиків інформаційної безпеки

Монографія присвячена теоретико-методологічним і практичним аспектам оцінювання ризиків інформаційної безпеки. У роботі проведено аналіз базових понять, методів, моделей, засобів та міжнародних нормативних документів, пов’язаних з оцінюванням і управлінням ризиками. Значну увагу приділено розробленню методів модифікації порядку лінгвістичної змінної при перевизначенні Читати далі

Побудова систем захисту інформації на нечітких множинах

А.Г. Корченко Построение систем защиты информации на нечетких множествах. Теория и практические решения Видавництво: МК-Пресс, 2010 М’яка обкладинка, 330 стор. Тираж: 500 екз. Формат: 60×84/16 ISBN: 966-8806-19-0 АНОТАЦІЯ Книга присвячена актуальним теоретичним і практичним питанням розробки методів, моделей та систем захисту Читати далі

Вийшла з друку монографія Анни Корченко “Методи ідентифікації аномальних станів для систем виявлення вторгнень”

Монографія присвячена теоретико-методологічним і практичним аспектам розробки методів ідентифікації аномальних станів та методології побудови систем виявлення вторгнень. У роботі проведено аналіз засобів виявлення зловживань та аномалій. Значну увагу приділено формалізації процесу створення mi-вимірних параметричних, атакуючих, еталонних, поточних та детекційних середовищ. Читати далі

Оцінювання шкоди національної безпеки України у разі витоку державної таємниці

Охорона державної таємниці є окремим сегментом національної безпеки України, визначеним чинною політикою інформаційної безпеки, де одним із основних її положень є виділення окремої категорії відомостей, що складають державну таємницю. Дана процедура пов’язана з аналізом і оцінкою важливості секретної інформації саме Читати далі