Безпека ресурсів інформаційних систем (SІSR)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

УНІВЕРСИТЕТ БЕЛЬСЬКО-БЯЛА (ПОЛЬЩА)

КАСПІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНЖИНІРИНГУ ІМ. Ш. ЕСЕНОВА (РЕСПУБЛІКА КАЗАХСТАН)

I Міжнародна науково-практична конференція

«Безпека ресурсів інформаційних систем»

(«Security of Information Systems Resources»)

16-17 квітня 2020 р.

April, 16-17, 2020

Чернігів, Україна

Шановні науковці, експерти, докторанти, аспіранти та студенти!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі І міжнародної науково-практичної конференції «Безпека ресурсів інформаційних систем», що відбудеться 16-17 квітня 2020 року в м. Чернігові.

Теми, що представляють інтерес:

 • Кібербезпека та захист критичної інформаційної інфраструктури
 • Безпека комп’ютерних мереж та Інтернет
 • Технічний захист інформації
 • Захист програмного забезпечення та обладнання
 • Криптологія
 • Хмарні та блокчейн технології
 • Стеганографія та стегоаналіз
 • Управління інформаційною безпекою
 • Безпека систем електронного урядування
 • Конкурентна розвідка та управління знаннями
 • Організаційно-правові питання безпеки інформації
 • Соціотехнічне забезпечення кібербезпеки

Робочі мови: українська, англійська, російська.

ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО

 • до 24.03.2020 р. на е-mailinf_security@ukr.netнадіслати оформлені відповідно до встановлених вимог (додаток Б) матеріали тез доповідей
 • після підтвердження прийняття тез надіслати на е-mail inf_security@ukr.net заповнену реєстраційну картку встановленої форми (додаток А та/або за посиланням https://forms.gle/aFK8kMaZzqewdpH68), а також сплатити організаційний внесок (копію квитанції про сплату надіслати на е-mail inf_security@ukr.net).

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Для відшкодування витрат, пов’язаних з організацією проведення конференції, виданням збірника матеріалів конференції, забезпеченням матеріалами конференції її учасників та витрат на пересилання друкованого комплекту матеріалів конференції передбачено організаційний внесок залежно від форми участі в роботі конференції:

 • очна участь (+ друкований комплект матеріалів конференції) 380 грн. 00 коп.
 • очна участь (+ електронний комплект матеріалів конференції) – 210 грн. 00 коп.
 • дистанційна участь (+ друкований комплект матеріалів конференції) – 250 грн. 00 коп.
 • дистанційна участь (+ електронний комплект матеріалів конференції) – 170 грн. 00 коп.

Проживання та участь в культурно-пізнавальних заходах сплачуються окремо при реєстрації учасника безпосередньо на конференції.

Організаційний внесок необхідно до 02.03.2020 р. перерахувати:

Для оплати:

Чернігівський національний технологічний університет, код ЗКПО: 05460798

р/р: 31251264206996 (уточнюйте  у організаторів, оскільки з 01.01.2020 р. реквізити можуть бути змінені), банк ДКСУ у м. Київ, МФО 820172.

Призначення платежу: організаційний внесок за участь у БРІС-2020 (ПІБ учасника).

Голови програмного комітету:

Шелест Михайло Євгенович, д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України  (м.Чернігів, професор кафедри кібербезпеки та математичного моделювання Чернігівського національного технологічного університету)

Заступники голови програмного комітету:

Корченко Олександр Григорович, д.т.н., професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, IEEE Senior Member, завідувач кафедри безпеки інформаційних технологій НАУ, візит-професор Університету в Бельсько-Бялій (Польща) (м.Київ, Національний авіаційний університет)

Дудикевич Валерій Богданович, д.т.н., професор, заслужений винахідник України, завідувач кафедри захисту інформації (м.Львів, Національний університет «Львівська політехніка»).

Ткач Юлія Миколаївна, д.п.н., завідувач кафедри кібербезпеки та математичного моделювання (м.Чернігів, Чернігівський національний технологічний університет)

Програмний комітет:

Карпінський М., д.т.н., проф. (ПОЛЬЩА, м. Бєльсько-Бяла, Університет Бельсько-Бяла)

Ахмэтов Берик Бахитжанович, к.т.н., академік міжнародної академії інформатизації (КАЗАХСТАН, м. Алмати, Каспійський державний університет технологій та інжинірингу ім. Ш.Есенова)

Хорошко В.О., д.т.н., проф. (м.Київ, Національний авіаційний університет)

Казмірчук С.В., д.т.н., проф. (м.Київ, Національний авіаційний університет)

Оксіюк О.Г., д.т.н., проф. (м. Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Цопа О.І., д.т.н., проф. (м.Харків, Харківський національний університет радіоелектроніки)

Максимович В.М., д.т.н., проф. (м.Львів, Національний університет «Львівська політехніка»)

Лахно В.А., д.т.н., проф. (м.Київ, Національний університет біоресурсів і природокористування України)

Корнейко О.В., к.т.н., проф. (м.Київ, Національна академія внутрішніх справ)

Яремчук Ю.Є., д.т.н., проф. (м.Вінниця, Вінницький національний  технічний університет

Васіліу Є.В., д.т.н., проф. (м. Одеса, Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова)

Архипов О.Є., д.т.н., проф. (м.Київ, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського)

Бурячок В.Л., д.т.н., проф. (м.Киїів, Київський університет імені Бориса Гринченка)

Терейковський І.А, д.т.н., проф. (м.Київ, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського)

Гавриленко О.В., к.т.н., доцент (Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України)

Кобозева А.А., д.т.н., проф. (м.Одеса, Одеський національний політехнічний університет)

Рудницький С.В., д.т.н., проф. (м.Черкаси, Черкаський державний технологічний університет)

Криворучко О.В., д.т.н., проф. (м.Київ, Київський національний торговельно-економічний університет)

Пархуць Л.Т., д.т.н., проф. (м.Львів, Національний університет «Львівська політехніка»)

Дрейс Ю.О., к.т.н., доцент (м. Київ, Національна академія Служби безпеки України)

Литвинов В.В., д.т.н., проф. (м.Чернігів, Чернігівський національний технологічний університет)

Опірський І.Р., д.т.н., проф. (м.Львів, Національний університет «Львівська політехніка»)

Зайцев С.В., д.т.н., проф. (м.Чернігів, Чернігівський національний технологічний університет)

Казимир В.В., д.т.н., проф. (м.Чернігів, Чернігівський національний технологічний університет)

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова оргкомітету:

Шкарлет Сергій Миколайович, д.е.н, професор, ректор Чернігівського національного технологічного університету

Організаційний комітет:

Базилевич В.М., к.е.н., доцент, завідувач кафедри інформаційних та комп’ютерних систем ЧНТУ

Балюнов О.О., к.ф.-м.н., доцент кафедри кібербезпеки та математичного моделювання ЧНТУ

Синенко М.А., к.ф.-м.н., доцент кафедри кібербезпеки та математичного моделювання ЧНТУ

Мехед Д.Б., к.п.н., доцент кафедри кібербезпеки та математичного моделювання ЧНТУ

Відповідальний секретар:

Тарас Анатолійович Петренко, к.т.н., доцент кафедри кібербезпеки та математичного моделювання ЧНТУ

Тел. +380462 665 198, моб. +38063 641 91 36

E-mail: mail_taras@ukr.net

Технічний секретар:

Зейналова Ельмира Фазилівна, асистент кафедрикібербезпеки та математичного моделювання ЧНТУ

Тел +380462 665 198, моб. +38093 435 72 50

E-mail: inf_security@ukr.net

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ У ЗБІРНИКУ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Обсяг тез доповіді: 2-4 повністю заповнені сторінки.

Мова: українська, англійська,  російська.

Текст тез форматується згідно із додатком Б.

Список посилань (до 10 найменувань) оформлюється відповідно до вимог ДСТУ 7.1:2006 та формується у порядку посилання у тексті.

Формули набираються в редакторі формул пакету Microsoft Word.

Приклад форматування тез наведено в ДОДАТКУ Б до даного інформаційного повідомлення.

НАПОЛЕГЛИВО ПРОСИМО У ТЕЗАХ ДОПОВІДІ НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ АВТОМАТИЧНУ НУМЕРАЦІЮ ТА АВТОМАТИЧНУ ПОСТАНОВКУ МАРКЕРОВАНИХ СПИСКІВ. УСІ НУМЕРАЦІЇ ТА МАРКЕРОВАНІ СПИСКИ ПРОСТАВЛЯЮТЬСЯ У РУЧНОМУ РЕЖИМІ!

Додаток А

Реєстраційна картка учасника

І міжнародної науково-практичної конференції

Безпека ресурсів інформаційних систем («Information Systems of Security Resources»)

16 – 17 квітня 2019 р. м. Чернігів

Українською мовою Англійською мовою Російською мовою
Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий ступінь, вчене звання
Місце роботи, (без скорочень), посада
Напрям наукової діяльності
Адреса надсилання видання
Електронна адреса
Службовий номер телефону
Мобільний номер телефону
ID (у системі наукової ідентифікації, напр. ORCID (http://orcid.org/))

* не обов’язково

Назва тез доповіді
Тип доповіді o -пленарна

o -секційна

o -стендова

Напрямок
Додаткова інформація Необхідність завчасного бронювання готелю, зустріч та супроводження та ін.

Додаток Б

Тези доповідей повинні бути об’ємом не менше 2-х  та не більше 4-х повністю заповнених сторінок формату А4, підготовлені на одній з робочих мов конференції в редакторі Microsoft Word, в форматі *.doc, шрифт TimesNewRoman, розмір 12 pt, інтервал одинарний. Поля: верхнє – 2 см; нижнє – 2 см; ліве – 2 см; праве – 2 см, абзац 1,25 см. Формули повинні бути набрані в редакторі Equation 3.0 (MathType). Рисунки виконуються по можливості векторною графікою; скановані рисунки виконуються з роздільною здатністю не менше 300 dpi.

Порядок оформлення тез

УДК (12 пт., напівжирний, ліворуч)

Через 1 інтервал:

Прізвище ім’я по-батькові авторів (курсив, напівжирний, 12 пт., праворуч);

Місце роботи, науковий ступінь та звання авторів  (курсив, 12 пт., праворуч);

E-mail (курсив 12 пт., праворуч).

Заголовок (12 пт., напівжирний, центрований, усіма заголовними літерами).

Через 1 інтервал:

Текст тез (повинен передавати основний зміст доповіді і включати: постановку проблеми в загальному вигляді; формулювання завдання (мети) дослідження і обґрунтування його актуальності; наукову новизну у порівнянні з відомими роботами; короткий виклад розв’язку поставленої задачі; висновки, що містять основні отримані результати. Текст тез доповіді з вирівнюванням по ширині 12 пт., абзац 0,5 см ).

Анотація (50-100 слів. Курсів 12 пт., напівжирний з вирівнюванням по ширині, ).

Література (до 10 джерел, Курсів 12 пт., з вирівнюванням по ширині, ).

ПРИКЛАД СТРУКТУРИ ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

 УДК

 Прізвище Ім’я По-батькові., звання, вчений ступінь

Місце роботи

електронна адреса

 Назва тез

Текст тез

 Анотація.

Література:

ISSR_інформ_лист_2020