Головна

Кафедра безпеки інформаційних технологій створена в Національному авіаційному університеті у 2004 році з метою підготовки фахівців у галузі інформаційних технологій за відповідними освітніми чи науковими програмами  першого (бакалаврський), другого (магістерський) та третього (науковий) рівнів вищої освіти за ступенями «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії» за денною та заочною (дистанційною) формами навчання. Підготовка здійснюється за напрямом 125 «Кібербезпека» за спеціалізаціями: «Управління інформаційною безпекою» та «Системи та технології кібербезпеки».

Детальніше…