Відновлення та оптимізація інформації в системах прийняття рішень

Баранов В.Л. Відновлення а оптимізація інформації в системах прийняття рішень / Баранов В.Л., Бріаловський М.М., Засядько А.А., Казакова Н.Ф., Хорошко В.О. – К.: ДУІКТ, 2009. – 134 с. (Затверджено МОН України як підручник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за Читати далі

Проектування комплексних систем захисту інформації

Е.В. Іванченко, Л.М. Скачек, В.О. Хорошко. Проектування комплексних систем захисту інформації. Методичні вказівки та завдання на курсовий проект. – К.: Вид. НАУ-ДУІКТ, 2012. – С.94 У навчальному посібнику розкриваються проблеми, які виникають під час проектування комплексних систем захисту інформації. У Читати далі

Управління інформаційною безпекою

Єжова Л.Ф. Управління інформаційною безпекою. В 2-х томах / Єжова Л.Ф., Мачалін І.О., Нейвот Я.В., Хорошко В.О. – Том. 1, К.: Вид. ДУІКТ, 2010 – с.350 (Затверджено МОН України як підручник для студентів, які навчаються за напрямом 1701 “Інформаційна безпека” Читати далі

Методологія розроблення нейромережевих засобів інформаційної безпеки інтернет-орієнтованих інформаційних систем

Присвячено вирішенню проблеми створення методології розроблення широкодоступних ефективних нейромережевих засобів оцінювання параметрів безпеки інтернет-орієнтованих інформаційних систем, які за за допомогою теоретично обгрунтованого вибору характеристик дозволяють оперативно розпізнавати нові види кібератак за обмежених обчислювальних ресурсів та варіативності умов застосування. Оцінено можливостей Читати далі

Системи захисту інформації

Монографію присвячено актуальним питанням розробки методів, моделей і систем захисту інформації, призначених для оцінки стану безпеки інформаційних ресурсів у комп’ютерних системах. Основою базових досліджень стала теорія нечітких множин, фундамент якої заклав у 1965 році Лотфі Заде і у 70-х роках Читати далі

Нейросетевые модели, методы и средства оценки параметров безопасности Интернет-ориентированных информационных систем

Монография посвящена актуальным теоретическим и практическим вопросам разработки нейросетевых методов, моделей и средств оценки параметров безопасности, предназначенных для распознавания кибератак на интернет-ориентированные информационные системы. Основной теоретической почвой, которая составила основу базовых исследований, в работе стала теория нейронных сетей. Работа проиллюстрирована Читати далі

Менеджмент інформаційної безпеки

У навчальному посібнику розкрито питання менеджменту інформаційної безпеки, а саме, сутність та завдання менеджменту інформаційної безпеки, складові системи менеджменту інформаційної безпеки, процеси ризик-менеджменту, засоби реалізації та підтримки функціонування системи менеджменту інформаційної безпеки та її аудит. Виклад теоретичного матеріалу доповнено практичними Читати далі

Постраение систем анализа и оценивания рисков информационной безопасности

Монография посвящена теоретико-методологическим и практическим аспектам оценивания рисков информационной безопасности. Рассмотрены базовые понятия и модели рисков, международные и национальные нормативные документы в сфере оценивания и управления рисками. Значительное внимание уделено оцениванию потерь, обусловленных реализацией угроз информации (модели потерь, шкалы и Читати далі

Анализ и оценивание рисков информационной безопасности

Монография посвящена теоретико-методологическим и практическим аспектам анализа рисков информационной безопасности. Рассмотрены базовые понятия и модели рисков, международные и национальные нормативные документы в сфере оценивания и управления рисками. Значительное внимание уделено оцениванию потерь, обусловленных реализацией угроз информации (модели потерь, шкалы  и Читати далі

Прикладні системи оцінювання ризиків інформаційної безпеки

Монографія присвячена теоретико-методологічним і практичним аспектам оцінювання ризиків інформаційної безпеки. У роботі проведено аналіз базових понять, методів, моделей, засобів та міжнародних нормативних документів, пов’язаних з оцінюванням і управлінням ризиками. Значну увагу приділено розробленню методів модифікації порядку лінгвістичної змінної при перевизначенні Читати далі