Ліцензування та сертифікація у сфері захисту інформації

Ліцензування та сертифікація у сфері захисту інформації: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / М.М. Браловський, С.О. Клімовіч, Ю.М. Ткач, в.О. Хорошко, Ю.€. Хохлачова. К.: ФОП Ямчинський О.В., 2023. 70с. Лабораторний практикум складено відповідно до програми курсу «Ліцензування та сертифікація Читати далі

Програмні засоби автоматизації обробки документів

Програмні засоби автоматизації обробки документів: Лабораторний практикум / М.М. Браіловський, В.Д. Козюра, Є.В. Редзюк, І.В. Стоцький, В.О. Хорошко, Ю.Є. Хохлачова – К.: ФОП Ямчинський О.В., 2023. – 92 с. Лабораторний практикум складено відповідно до програми курсу«Програмні засоби автоматизації обробки документів» Читати далі

Стандартизація та правове забезпечення інформаційної безпеки

УДК 342.951:004.056Рекомендовано до друку Вченою Радою факультету кібербезпеки та програмної інженері Національного авіаційного університету (протокол N5 від 23.05.2023 р.) Стандартизація та правове забезпечення інформаційної безпеки: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / М.М. Брайловський, С.О. Клімовіч, В.О. Хорошко, Ю.Є. Хохлачова. Читати далі

Новітні технологíï захисту інформаці

УДК 004.056.53 (075.8) H 733   Автори: М. Г. Луцькuú-д-р техн. наук, проф.;В. О. Хорошко-д-р техн. наук, проф.;Ю. Є. Хохлачова-канд. техн. наук, доц.;В. В. Козловський – д-р техн. наук, проф.;Ю. В. Баланюк – канд. техн. наук, доц.;Ю.Г. Прав-д-р наук держ. упр., доц.  H Читати далі

Технології програмування

Козюра В.Д. Технології програмування: навчальний посібник. Том 2. Сучасні технології програмування / Козюра В.Д., Ткач Ю.М., Хорошко В.О., Кузовков В.В., Хохлачова Ю.Є., Семендяй С.М. Нiжин: ФОП Лук’яненко В.В., ТПК «Орхідея», 2023., 300 с.ISBN 978-617-7609-86-4y навчальному посібнику викладаються основні теоретичні положення Читати далі

Технології програмування

Козюра В.Д. Технології програмування: навч.посібник. Том 1. Основи алгоритмізації та програмування/ В.Д.Козюра, Ю.М. Ткач, В.О. Хорошко, Ю.Є Хохлачова, Д.Б. Мехед. Нiжин: ФОП Лукяненко В.В., ТПК Орхідея», 2023,310 с.ISBN 978-617-7609-85-7У навчальному посібнику викладаються Основні теоретичні положення розробки програмного забезпечення 3 використанням Читати далі

Кібербезпека

Кібербезпека: лабораторний практикум / Є. В. Іванченко, І.С. Іванченко, І.Л. лозова, С.В. Казмірчук. – К.: НАУ, 2019. – 56 с. Рецензент: Швець В.А. – кандидат, технічних наук, доцент. Лабораторний практикум створено відповідно до програми курсу «Кібербезпека». Для студентів спеціальності 125 Читати далі

Соціотехніка: лабораторний практикум

Соціотехніка: лабораторний практикум / Є.В. Іванченко, І.С. Іванченко, С.В. Казмірчук. – К.: НАУ, 2019. – 62 с. Рецензенти: В.А. Швець – канд. техн. наук, доц. Затверджено методично-редакційною радою Національного авіаційного університету (протокол № 2/19  від 14.03.2019 р.). Лабораторний практикум укладений відповідно до програми дисципліни Читати далі

Інтернет-технології опрацювання консолідованих інформаційних ресурсів та їх безпека : лабораторний практикум

Інтернет-технології опрацювання консолідованих інформаційних ресурсів та їх безпека : лабораторний практикум / Є.В. Іванченко, І.С. Іванченко, С.В. Казмірчук. – К.: НАУ, 2019. – 78 с. Рецензенти: В.А. Швець – канд. тех. наук, доц. Лабораторний практикум створено відповідно до програми курсу «Інтернет-технології опрацювання консолідованих інформаційних Читати далі