Стандартизація та правове забезпечення інформаційної безпеки

УДК 342.951:004.056Рекомендовано до друку Вченою Радою факультету кібербезпеки та програмної інженері Національного авіаційного університету (протокол N5 від 23.05.2023 р.) Стандартизація та правове забезпечення інформаційної безпеки: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / М.М. Брайловський, С.О. Клімовіч, В.О. Хорошко, Ю.Є. Хохлачова. – К.: ФОП Ямчинський О.В., 2023. – 62с. ISBN 978-617-8282-07-3 Лабораторний практикум складено відповідно до програми курсу «Стандартизація та правове забезпечення інформаційної безпеки» та скеровано на сприяння засвоєння знань, умінь і навичок, що формують профіль фахівця з інформаційної безпеки. Для здобувачів вищої освіти спеціальності 125 «Кібербезпека».