Новітні технологíï захисту інформаці

УДК 004.056.53 (075.8) H 733 

 Автори: М. Г. Луцькuú-д-р техн. наук, проф.;В. О. Хорошко-д-р техн. наук, проф.;Ю. Є. Хохлачова-канд. техн. наук, доц.;В. В. Козловський – д-р техн. наук, проф.;Ю. В. Баланюк – канд. техн. наук, доц.;Ю.Г. Прав-д-р наук держ. упр., доц. 
 H 733

Новітні технологíï захисту інформаці: підручник / М. Г. Луцький, В. О. Хорошко, Ю. Є. Хохлачова [та ін.]. – К. : НАУ, 2023. – 312 с 
ISBN 978-966-932-191-6  У підручнику висвітлено комплекс проблем, які виникають під час застосування систем кіберзахисту інформації в інформаційних системах. Розглянуто загальнi пiдходи до застосування систем кіберзахисту інформації. Дослiджено структури інформаційного процесу несанкціонованого отримання інформації та загрози їй, а також основи моделювання процесу кіберзахисту та iнформацiйних процесів у системі кіберзахисту. Запропоновано методи керування доступом до інформації та керування кібербезпекою iнформацiйних технологій.