Про кафедру

Кафедра безпеки інформаційних технологій створена в Національному авіаційному університеті у 2004 році з метою підготовки фахівців у галузі інформаційних технологій за відповідними освітніми чи науковими програмами першого (бакалаврський), другого (магістерський) та третього (науковий) рівнів вищої освіти за ступенями «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії» за денною та заочною (дистанційною) формами навчання. Підготовка здійснюється за спеціальністю 125 «Кібербезпека та захист інформації» за освітніми програмами: «Управління кібербезпекою та захистом інформації» та «Системи та технології кібербезпеки».

На кафедрі працює висококваліфікований професорсько-викладацький склад: 5 докторів наук, професорів, 13 кандидатів наук, доцентів та інші досвідчені викладачі.

Кадровий, навчально-методичний, науковий та технічний потенціал кафедри забезпечує високий рівень підготовки випускників з таких питань:

 • безпека інформаційних та комунікаційних систем,
 • криптографічний та стеганографічний захист інформації,
 • нормативно-правове та технічне забезпечення інформаційної безпеки,
 • охорона державної та комерційної таємниці,
 • побудова комплексних систем захисту інформації та систем менеджменту інформаційної безпеки,
 • проведення експертиз та аудиту у сфері інформаційної безпеки,
 • системний аналіз та прийняття рішень в управлінні інформаційною безпекою,
 • управління в кризових ситуаціях,
 • управління інцидентами інформаційної безпеки,
 • криміналістичний аналіз комп’ютерних систем,
 • соціотехнічна безпека тощо.

Співробітники кафедри є досвідченими фахівцями в галузі інформаційної та авіаційної безпеки, вони набували досвіду в міжнародних інституціях та навчальних закладах Росії, Німеччини, Франції, Бельгії, Йорданії та Марокко, що дозволяє їм ефективно впроваджувати у своїй роботі сучасні технології та методології навчання. Їх кваліфікація підтверджена сертифікатами ІСАО, що дає можливість на високому рівні проводити навчання за методологією TRAINAIR, яка впроваджена у провідних авіаційних навчальних закладах світу. Більшість викладачів кафедри є членами міжнародної організації IEEE. Середній вік викладацького складу — 35 років, а навчально-допоміжного — 25 років.

Наукові дослідження та їх практичні результати лягли в основу галузевих стандартів вищої освіти у галузі інформаційної безпеки та створення системи підготовки фахівців відповідного профілю. На кафедрі вперше створено та впроваджено інформаційно-довідковий комплекс повної підтримки цих стандартів у навчальному процесі, що дозволило забезпечити якісну підготовку фахівців.

Положення про кафедру безпеки інформаційних технологій.