Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри безпеки інформаційних технологій проводиться за такими напрямами:

 • експертиза у галузі інформаційної безпеки; кібербезпека цивільної авіації; інтелектуалізовані системи інформаційної безпеки (науковий керівник — Олександр Корченко, д.т.н., проф.);
 • комплексні системи захисту інформації (науковий керівник – Володимир Хорошко, д.т.н., проф.);
 • системи менеджменту інформаційної безпеки (науковий керівник – Василь Бриль, к.т.н., проф.);
 • інформаційна та авіаційна безпека (науковий керівник – Євгенія Іванченко, к.т.н., доц.);
 • методи та моделі систем виявлення кібератак (науковий керівник — Анна Корченко, к.т.н., доц.);
 • методи та системи квантової криптографії; кібербезпека цивільної авіації; захист критичної інформаційної інфраструктури (науковий керівник — Сергій Гнатюк, к.т.н., доц.);
 • новітні технології криптографічного захисту інформації (науковий керівник — Владислав Ковтун, к.т.н., доц.);
 • нормативно-правове та технічне забезпечення інформаційної безпеки (науковий керівник – Олексій Гавриленко, к.т.н., доц.);
 • ризики інформаційної безпеки; експертиза комплексних систем захисту інформації (науковий керівник – Світлана Казмірчук, к.т.н., доц.).

На основі проведених теоретичних досліджень за даними напрямками отримані результати наукової роботи знайшли застосування у процесах експертизи комплексних систем захисту інформації та сертифікації широкого спектру сучасних цифрових комунікаційних систем, які є основними елементами обладнання глобаль­них та локальних телекомунікаційних мереж.

У науковій роботі кафедри активну участь приймає студентство та молоді вчені. Після закінчення універси­тету можна про­довжити навчання в аспірантурі і далі в докторантурі. Базовий профіль підготовки аспірантів та докторантів пов’язаний із науковою спеціальністю 05.13.21 “Системи захисту ін­формації”.

За результатами наукової роботи науковці та студенти кафедри приймають участь у наукових конгресах, симпозіумах, конференціях та семінарах.

З метою підвищення якості підготовки студентів кафедри БІТ до олімпіад, наукових конференцій та конкурсів студентських наукових робіт з ініціативи доцента Сергія Гнатюка на кафедрі створено Студентське науково-технічне товариство “CyberTag”.

На основі наукових розробок кафедри, результатів кандидатських та док­торських дисертацій, наукових робіт кандидатів наук НАУ було створено низку систем:

 • з виявлення атак;
 • з оцінки захищеності від соціо­технічних атак;
 • з оцінки рівня захищеності інформаційних ресурсів;
 • з оцінки рівня інформаційної безпеки;
 • моделювання класичних та квантових інформаційних процесів;
 • криптографической защиты государственных информационных ресурсов и др.