Навчальні дисципліни

Навчальні дисципліни рівня вищої освіти «бакалавр»

Дисципліни циклу професійної підготовки ОПП “Управління інформаційною безпекою”

# Навчальні дисципліни Кредитів ECTS Обсяг, годин
1. Інформаційно-психологічні впливи у кіберпросторі 4,5 135
2. Технології програмування 9 270
3. Основи системного аналізу 4 120
4. Інцидент-менеджмент у кіберпросторі 4 120
5. Стандарти інформаційної безпеки 4,5 135
6. Захищені комп’ютерні системи та мережі 8 240
7. Криптографія та криптоаналіз 9,5 285
8. Оцінка та управління ризиками 5,5 165
9. Дискретна математика 5,5 165
10. Технічні засоби охорони об’єктів критичної інфраструктури 4 120
11. Операційні системи та системне програмне забезпечення 5 150
12. Технології штучного інтелекту 4 120
13. Тестування безпеки інформаційних систем 9,5 285
14. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності 4,5 135
15. Технології виявлення уразливостей інформаційних систем 4,5 135
16. Системи управління інформаційною безпекою 3,5 105
17. Комплексні системи захисту інформації 5,5 165

Дисципліни циклу професійної підготовки ОПП “Системи та технології кібербезпеки”

# Навчальні дисципліни Кредитів ECTS Обсяг, годин
1. Інформаційно-психологічні впливи у кіберпросторі 4,5 135
2. Технології програмування 9 270
3. Архітектура та програмування мікропроцесорів 4,5 135
4. Інцидент-менеджмент у кіберпросторі 4 120
5. Захищені комп’ютерні системи та мережі 8 240
6. Криптографія та криптоаналіз 9,5 285
7. Технічні засоби охорони об’єктів критичної інфраструктури 4 120
8. Дискретна математика 5,5 165
9. Ризик-менеджмент 5,5 165
10. Операційні системи та системне програмне забезпечення 5 150
11. Тестування безпеки інформаційних систем 8,5 255
12. Технології виявлення уразливостей інформаційних систем 9 270
13. Системи управління інформаційною безпекою 3,5 105
14. Системи автоматизованого проектування цифрових засобів захисту інформації 5 150
15. Комплексні системи захисту інформації 5,5 165
16. Прогнозування та моделювання у соціальних інтернет-сервісах 4 120