Міжвідомчий міжрегіональний семінар Наукової ради НАН України “Технічні засоби захисту інформації”

СЕМІНАРУ 20 РОКІВ

Перші засідання Семінару відбулись у 2000 році. Він був створений за ініціативою та допомогою академіка Георгія Євгеновича Пухова на базі Національного авіаційного університету. У перші роки до складу Семінару входили відділення: київське, львівське, дніпропетровське та одеське. За ці роки до складу Семінару увійшли відділення у містах: Вінниця, Житомир, Харків, Чернігів, Луганськ та Севастополь.

Нажаль, у зв’язку з подіями, які зараз відбуваються на теренах України, прийняти участь у роботі семінару не можуть відділення у Луганську та Севастополі. Будемо сподіватись, що вони скоро приєднаються до нас.

За ці роки було здійснено багато виїзних засідань у інститутах НАН України, військових навчальних закладах і науково-дослідних інститутах.

У роботі семінару прийняло участь багато фахівців, які потім захистили кандидатські та докторські дисертації. За ці роки Семінар вийшов за рамки технічних засобів захисту інформації. На його засіданнях розглядаються питання інформаційної безпеки держави, суспільства та людини, кібербезпеки, програмних та криптографічних методів, а також стенографічних засобів та методів.

Наукова Рада HAH України організовує роботу по координації наукових досліджень шляхом проведення конференції, координаційних нарад, засідань, секцій, семінарів.

Основною формою обміну результатів наукових досліджень є робота семінару. У роботі можуть взяти участь всі бажаючі, кого цікавить тематика семінару.

План роботи видається один раз на рік.

Для участі у роботі семінару в наступному році в якості доповідача слід звернутися до відповідного відділення семінару не пізніше 30 листопада поточного року та представити тезі доповідей.

Доповіді, які зроблені на семінарі та в яких наведені важливі практичні та теоретичні результати досліджень, за рекомендацією відділення семінару друкуються у фахових виданнях: «Інформатика та математичні методи в моделюванні» Одеський національний політехнічний університет, «Захист інформації» Національний авіаційний університет.

Кожне відділення семінару за результатами роботи за перше півріччя рекомендує до видання по три тези доповідей у кожний журнал. Так само і за результатами роботи за друге півріччя.