VIIІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет інформаційних систем і технологій

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра безпеки інформаційних технологій

ГО «АСОЦІАЦІЯ СПЕЦІАЛІСТІВ КІБЕРБЕЗПЕКИ»

VIIІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ

 ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ»

25 лютого 2022 року

( туристичний комплекс «Едельвейс» Європейського університету,

с. Верхнє Студене Міжгірського району Закарпатської області)

Шановні науковці, експерти, докторанти, аспіранти та студенти!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання забезпечення кібербезпеки  та захисту інформації».

Основною метою конференції є ознайомлення з сучасними досягненнями та висвітлення наукових досліджень з усіх аспектів інформаційної та кібербезпеки.

Теми, що представляють інтерес:

 • Безпечне функціонування національного сегмента кіберпростіру – запорука успішного розвитку країни;
 • Засади розбудови ефективної національної системи кібербезпеки;
 • Пріоритети та напрями забезпечення кібербезпеки України;
 • Національний кіберпростір: виклики та загрози;
 • Кібербезпека та захист критичної інформаційної інфраструктури;
 • Конкурентна розвідка та управління знаннями;
 • Управління інформаційною безпекою;
 • Новітні підходи до підготовки фахівців з кібербезпеки;
 • Безпека комп’ютерних мереж та Інтернет;
 • Безпека систем електронного урядування;
 • Захист програмного забезпечення та обладнання;
 • Криптологія, стеганографія та стегоаналіз;
 • Приватність та захист персональних даних;
 • Організаційно-правові питання безпеки інформації.

Робочі  мови: українська, англійська,  польська.

Співорганізатори  конференції:

 • Університет у Бєльсько-Бялій (польща, м. Бєльсько-Бяла);
 • Академія бізнесу (Польща, м. Домброва-Гурнича);
 • Каспійський державний університет технологій та інжинірингу ім. Ш. Есенова (республіка казахстан).

Заявка на участь у конференції здійснюється через e-mail: konferen_eu@ukr.net (див. додаток 1).

Контрольні дати конференції:

До 17 січня 2022 р. – реєстрація для участі в роботі конференції (прийом реєстраційних форм, квитанцій про сплату організаційного внеску та матеріалів конференції: тез доповідей для студентів і аспірантів; розділу колективної монографії для науковців, експертів та докторантів). Реєстраційна форма та вимоги до оформлення матеріалів конференції – в  додатках 1, 2;

До 24 січня 2022 р. – обробка та рецензування поданих матеріалів, підтвердження їх прийняття для публікування в електронному  збірнику тез або колективній монографії (на вибір учасника конференції).

Організаційний внесок:

Організаційний внесок  покликаний  покрити  витрати за участь у 4-денній роботі  конференції, а саме:

Сума організаційного внеску для учасників

Що входить в пакет

З України

З країн ЄС

З країн СНГ

аспірантів з України

 

3800 грн.

200 євро

150 дол.

–      Трансфер (від/до залізничної станції смт. Воловець);

–      проживання в номері 1 категорії * (кількість номерів даної категорії обмежена. Перед сплатою організаційного внеску уточнюйте їх наявність у організаторів конференції);

–      3-х разове харчування;

–      сертифікат учасника конференції;

–      електронний збірник матеріалів конференції (тези доповідей  або колективна монографія);

–      екскурсійна програма.

3400 грн.

3400 грн.

–      Трансфер;

–      проживання в номері 2 категорії **;

–      3-х разове харчування;

–      сертифікат учасника конференції;

–      електронний збірник матеріалів конференції (тези доповідей  або колективна монографія);

–      екскурсійна програма.

280 грн.

15 євро

15 дол.

280 грн.

–      Заочна участь: електронний збірник матеріалів конференції (тези доповідей  або колективна монографія);

 

*Номер зі зручностями

** Номер зі зручностями на поверсі

Кошти в гривнях переказувати на розрахунковий рахунок:

АБ Укргазбанк, ЄДРПОУ  24366800,  IBAN UA 203204780000026004924436651,  МФО 320478, ПВНЗ «Європейський університет» (з приміткою – на VIІІ Міжнародну науково-практичну конференцію).

Копія платіжного доручення надсилається на e-mail: konferen_eu@ukr.net до 17 січня 2022 р.

додаткова інформація за телефоном:

(044) 424-13-86 (внутр. 131)

Кургузенкова Людмила Анатоліївна – декан факультету інформаційних систем та технологій Європейського університету

Додаток 1

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСТНИКА

МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ  КОНФЕРЕНЦІЇ

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ

 ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ»

Прізвище, Ім’я, По-батькові  
Місце роботи / навчання  
Посада  
Науковий ступінь, вчене звання  
Контактні телефони таE-mail  
Адреса (з індексом)  
Назва конференції, в якій братимете участь  
Назва доповіді  
Формат участі Очна/Заочна
Додаткова інформація, яку хочете повідомити оргкомітету конгресу  

 

Додаток 2

Матеріали учасників конференції можуть бути опубліковані у вигляді тез або розділу колективної монографії. Вони подаються до 17 січня 2022 року українською, польською або  англійською мовами на e-mail: konferen_eu@ukr.net.

Тези доповідей повинні бути об’ємом не менше 0,1-0,15 друкованих аркушів; розділ монографії – об’ємом не менше 0,5 друкованих аркушів. Матеріали мають бути підготовлені в редакторі Microsoft Word, в форматі *.doc, шрифт Times New Roman, розмір 12 pt, інтервал одинарний. Поля: верхнє – 2 см; нижнє – 2 см; ліве – 2 см; праве – 2 см, абзац 1,25 см. Формули повинні бути набрані в редакторі Equation 3.0 (MathType). Рисунки виконуються по можливості векторною графікою; скановані рисунки виконуються з роздільною здатністю не менше 300 dpi).

Порядок оформлення матеріалів конференції

УДК (12 пт., напівжирний, ліворуч)

Заголовок (12 пт., напівжирний, центрований, усіма заголовними літерами).

Через 1 інтервал:

Ініціали та прізвище авторів (курсив 12 пт., праворуч);

Науковий ступінь та звання авторів, посада, організація, (курсив, 12 пт., праворуч);

Email (курсив 12 пт., праворуч).

Через 1 інтервал:

Основний текст (12 пт., з вирівнюванням по ширині.).

Текст матеріалів конференції повинен передавати основний зміст доповіді і включати: постановку проблеми в загальному вигляді; формулювання завдання (мети) дослідження і обґрунтування його актуальності; наукову новизну у порівнянні з відомими роботами; короткий виклад розв’язку поставленої задачі; висновки, що містять основні отримані результати.

Через 1 інтервал:

Список літератури: (12 пт., з вирівнюванням по ширині.).

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ у програмі конференції : http://bit.nau.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/buklet-karpaty.pdf