“Актуальні питання забезпечення кібербезпеки та захисту інформації (CICSIS)”- секція БЕЗПЕКОВОГО КОНГРЕСУ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет інформаційних систем і технологій

VII МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ

БЕЗПЕКОВИЙ  КОНГРЕС

24-27 лютого 2021 року

( туристичний комплекс «Едельвейс» Європейського університету)

(с. Верхнє Студене Міжгірського району Закарпатської області)

Міжнародний безпековий конгрес – це унікальна платформа для об’єднання теорії та практики у сфері кібербезпеки і безпеки бізнесу. Це сучасний формат організації зустрічей та заходів, що об’єднує науковців, власників бізнесу, керівників окремих підрозділів холдингів і корпорацій, служб безпеки і юридичних департаментів, представників силових відомств, держслужбовців та народних депутатів України.

У рамках VII міжнародного науково-практичного  безпекового конгресу відбудеться робота трьох конференцій:

 «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ  ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ»

Тематика конференції (секцій):

 • Безпека комп’ютерних мереж та Інтернет;
 • Безпека систем електронного урядування;
 • Захист програмного забезпечення та обладнання;
 • Кібербезпека та захист критичної інформаційної інфраструктури;
 • Криптологія;
 • Стеганографія та стегоаналіз;
 • Конкурентна розвідка та управління знаннями;
 • Приватність та захист персональних даних;
 • Організаційно-правові питання безпеки інформації;
 • Управління інформаційною безпекою;
 • Новітні підходи до підготовки фахівців з кібербезпеки.

«БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ»

Тематика конференції (секцій):

 • Економіка інформаційної безпеки;
 • Економічна безпека (податки і фінанси);
 • Фізична безпека (захист матеріальних активів, топ-менеджменту компанії і співробітників);
 • Юридична безпека (рейдерство: актуальність, протидія, агресивні взаємовідносини з правоохоронними органами);
 • Інформаційна корпоративна безпека (кібербезпека в компанії, інформаційна гігієна співробітників);
 • Сучасні інформаційні та комунікаційні технології.

«КІБЕРБЕЗПЕКА В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»

Тематика конференції (секцій):

 • Безпека процесу цифрової трансформації здоров’я;
 • Захисту критичної інфраструктури у сфері охорони здоров’я;
 • Стандарти інформаційної безпеки для охорони здоров’я України;
 • Механізми захисту інформації систем і даних пацієнтів.

Робочі  мови: українська, англійська,  польська.

Співорганізатори  конгресу:

 • Національний авіаційний університет, кафедра безпеки інформаційних технологій;
 • Університет Бельсько-Бяла (польща);
 • Академія бізнесу (Польща, м. Домброва-Гурнича);
 • Каспійський державний університет технологій та інжинірингу ім. Ш. Есенова (республіка казахстан).

Заявка на участь у конференції проводиться через e-mail: konferen_eu@ukr.net  до 1 лютого 2021 року (див. додаток 1).

Контрольні дати конференції:

До 25 січня 2021 р. – реєстрація, підтвердження очної участі в роботі Конгресу (реєстраційна форма та вимоги до оформлення тез – в  додатках 1, 2);

До 29 січня 2021 р. – прийом квитанцій про сплату організаційного внеску та матеріалів тез доповідей;

До 8 лютого 2021 р. – обробка та рецензування поданих матеріалів, підтвердження прийняття тез для публікування в електронному  збірнику тез.

Організаційний внесок:

Організаційний внесок  покликаний  покрити  витрати за участь у 3-денній роботі  конгресу, а саме:

 • трансфер (від/до залізничної станції смт. Воловець);
 • проживання в комфортабельних номерах;
 • трьохразове харчування;
 • організаційне  та технічне забезпечення роботи  конференцій;
 • видання  інформаційних  матеріалів;
 • видання сертифікату учасника конференції та електронного збірника матеріалів Конгресу;
 • екскурсійну програму.

Сума організаційного внеску для учасників

З України

З країн ЄС З країн СНГ Участь аспірантів з України Умови проживання
3500 грн. 200 євро 150 дол. Проживання в номері

1 категорії

3000 грн. 3000 грн. Проживання в номері

2 категорії

280 грн. 15 євро 15 дол. 280 грн. Заочна участь

Кошти в гривнях переказувати на розрахунковий рахунок:

АБ Укргазбанк, ЄДРПОУ  24366800,  IBAN UA 203204780000026004924436651,  МФО 320478, ПВНЗ «Європейський університет» (з приміткою – на VIІ Міжнародний науково-практичний конгрес).

Копія платіжного доручення надсилається на e-mail: konferen_eu@ukr.net до 29 січня 2021 р.   

 додаткова інформація за телефоном:

(044) 424-13-86 (внутр. 131)

Кургузенкова Людмила Анатоліївна – декан факультету інформаційних систем та технологій Європейського університету

  Додаток 1

 РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСТНИКА

МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО БЕЗПЕКОВОГО КОНГРЕСУ

Прізвище, Ім’я, По-батькові
Місце роботи / навчання
Посада
Науковий ступінь, вчене звання
Контактні телефони таE-mail
Адреса (з індексом)
Назва конференції, в якій братимете участь
Назва доповіді
Формат участі Очна/Заочна
Додаткова інформація, яку хочете повідомити оргкомітету конгресу

  Додаток 2

 Тези доповідей українською,  англійською мовами подаються до 29 січня 2021 року на e-mail: konferen_eu@ukr.net  у форматі MSWord.

Тези доповідей повинні бути об’ємом не менше 2-х повністю заповнених сторінок формату А4, підготовлені на одній з робочих мов конференції в редакторі Microsoft Word, в форматі *.doc, шрифт TimesNewRoman, розмір 12 pt, інтервал одинарний. Поля: верхнє – 2 см; нижнє – 2 см; ліве – 2 см; праве – 2 см, абзац 1,25 см.Формули повинні бути набрані в редакторі Equation 3.0 (MathType).Рисунки виконуються по можливості векторною графікою; скановані рисунки виконуються з роздільною здатністю не менше 300 dpi).

Порядок оформленнятез

УДК (12 пт., напівжирний, ліворуч)

Заголовок (12 пт., напівжирний, центрований, усіма заголовними літерами).

Через 1 інтервал:

ініціали та прізвище авторів (курсив 12 пт., праворуч);

науковий ступінь та звання авторів, посада, організація, (курсив, 12 пт., праворуч);

E-mail (курсив 12 пт., праворуч).

Через 1 інтервал:

Анотація (50-100 слів. Курсів 12 пт., з вирівнюванням по ширині).

основний текст (текст тез доповіді з вирівнюванням по ширині 12 пт.).

Текст тез повинен передавати основний зміст доповіді і включати: постановку проблеми в загальному вигляді; формулювання завдання (мети) дослідження і обґрунтування його актуальності; наукову новизну у порівнянні з відомими роботами; короткий виклад розв’язку поставленої задачі; висновки, що містять основні отримані результати.

 ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

УДК 621.395.7

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАХИЩЕНИХ МЕРЕЖ WiFi

НА ТРАНСПОРТІ

Лахно В.А.

д.т.н., проф.,

зав. каф. кібербезпеки та

управляння захистом інформаційних систем

Європейський університет

Valss21@i.ua

 Анотація. Розглядається можливість …

Розвиток систем. …

Таким чином, можна зробити наступні висновки….

 Література:

 1. О. Корченко, Ю. Дрейс, І. Лозова, “Модель та метод оцінки ризиків захисту персональних даних під час їх обробки в автоматизованих системах”, Захист інформації, Т. 18, № 1, С. 39-47, 2016.