Освітні програми

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ОПП Управління кібербезпекою та захистом інформації (бакалавр) 2023 (проєкт)

ОП Системи та технології кібербезпеки (бакалавр) 2022

ОП Системи та технології кібербезпеки (бакалавр) 2021

ОП Системи та технології кібербезпеки (бакалавр) 2020

ОП Системи та технології кібербезпеки (бакалавр) 2019

ОП Системи та технології кібербезпеки (бакалавр) 2018

ОП Управління інформаційною безпекою (бакалавр) 2022

ОП Управління інформаційною безпекою (бакалавр) 2021

ОП Управління інформаційною безпекою (бакалавр) 2020

ОП Управління інформаційною безпекою (бакалавр) 2019

ОП Управління інформаційною безпекою (бакалавр) 2018

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ОПП Системи та технології кібербезпеки (магістр) 2023 (проєкт)

ОПП Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації (магістр) 2022

ОПП Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації (магістр) 2021

ОПП Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації (магістр) 2020

ОПП Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації (магістр) 2019

ОПП Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації (магістр) 2018

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

ОНП 125 “Кібербезпека” (PhD / аспірантура)