Вибіркові дисципліни (силабуси)

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ (PhD)

Вибірковий блок 2

Сучасні системи оцінювання ризиків інформаційної безпеки

Сучасні системи виявлення вторгнень

Онтологія побудови системи захисту інформації з обмеженим доступом

Моделі і методи захисту інформаійнокомунікаційного кіберпростору на основі інтелектуального розпізнавання загроз

Нейромережеві підходи оцінювання параметрів безпеки інформаційних систем

Аудит кібербезпеки об’єктів критичної інфраструктури

Технології захисту кіберфізичних систем

Системи та технології виявлення уразливостей інформаційних систем

Вибірковий блок 3

Методологія оцінювання ризиків безпеки ресурсів інформаційних систем

Методи ідентифікації аномальних станів для системи виявлення вторгнень

Моделі і методи оцінювання шкоди у разі витоку інформації з обмеженим доступом

Методологія побудови нейромережевих засобів кібербезпеки інтернет-орієнтованих інформаційних систем

Методи і системи оцінювання рівня критичності об’єктів критичної інфраструктури

Адаптивні експертні системи розпізнавання аномалій та кіберзагроз

Моделі та методи оцінювання уразливостей ресурсів інформаційних систем

Методи оптимізації систем кібербезпеки в умовах інформаційних впливів

МАГІСТР

Blockchain-технології

ТЕХНОЛОГІЇ MACHINE LEARNING

БАКАЛАВР

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

Про обрання вибіркових дисциплін здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр

Бази даних та основи SQL

Організація спеціального діловодства

Технології забезпечення конфіденційності та цілісності інформаційних ресурсів

Безпекові програмні технології

ТЕХНОЛОГІЇ ВИЯВЛЕННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ КІБЕРАТАК

Програмні засоби захисту інформації

Забезпечення безперервності функціонування інформаційних систем

Аудит інформаційної безпеки

Економіка інформаційної безпеки

Захищені мережеві технології обробки інформації

Виявлення загроз та уразливостей у кіберпросторі

Управління проектами захисту інформації

SEO-технології