Вибіркові дисципліни (силабуси)

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ (PhD)

Вибірковий блок 2

Сучасні системи оцінювання ризиків інформаційної безпеки

Сучасні системи виявлення вторгнень

Онтологія побудови системи захисту інформації з обмеженим доступом

Моделі і методи захисту інформаійнокомунікаційного кіберпростору на основі інтелектуального розпізнавання загроз

Нейромережеві підходи оцінювання параметрів безпеки інформаційних систем

Аудит кібербезпеки об’єктів критичної інфраструктури

Технології захисту кіберфізичних систем

Системи та технології виявлення уразливостей інформаційних систем

Вибірковий блок 3

Методологія оцінювання ризиків безпеки ресурсів інформаційних систем

Методи ідентифікації аномальних станів для системи виявлення вторгнень

Моделі і методи оцінювання шкоди у разі витоку інформації з обмеженим доступом

Методологія побудови нейромережевих засобів кібербезпеки інтернет-орієнтованих інформаційних систем

Методи і системи оцінювання рівня критичності об’єктів критичної інфраструктури

Адаптивні експертні системи розпізнавання аномалій та кіберзагроз

Моделі та методи оцінювання уразливостей ресурсів інформаційних систем

Методи оптимізації систем кібербезпеки в умовах інформаційних впливів

МАГІСТР

Blockchain-технології

ТЕХНОЛОГІЇ MACHINE LEARNING

БАКАЛАВР

ОПП «Системи та технології кібербезпеки»

Каталог 1. Блок рекомендованих вибіркових дисциплін

Курс, семестрВибіркові дисципліни
2 курс, 3 семестрТехнології забезпечення неперервності процесів інформаційних систем
Технології забезпечення конфіденційності та цілісності інформаційних ресурсів
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
2 курс, 4 семестр– Моніторинг та тестування систем кібербезпеки
Виявлення загроз та уразливостей у кіберпросторі
3 курс, 5 семестр– Стандартизація та правове забезпечення інформаційної безпеки
– Оцінка та тестування інформаційних активів
Етика ділового спілкування
3 курс, 6 семестр– Аналіз безпеки мережевих протоколів
Управління проектами захисту інформації
4 курс, 7 семестрБезпекові програмні технології
– Кіберзлочини в економічній сфері
Технології Machine Learning
4 курс, 8 семестрSEO-технології
– Прогнозування та моделювання у соціальних інтернет-сервісах

Каталог 2. Блок альтернативних вибіркових дисциплін

Курс, семестрВибіркові дисципліни
2 курс, 3 семестр– Функціональна безпека інформаційних систем
– Інформаційно-психологічні впливи у кіберпрострі
– Екологія
2 курс, 4 семестр– Безпека мобільних додатків
– Сучасні системи розмежування доступу
3 курс, 5 семестрПроектування технічних систем на основі Arduino
Основи ІТ-права
Технології оцінювання захищеності ІКСМ
3 курс, 6 семестр– Методологія безпеко-орієнтованого управління проектами
Захищені мережеві технології обробки інформації
4 курс, 7 семестрОснови побудови комунікаційних систем на базі обладнання Cisco
– Захищені мережеві протоколи
Корпоративне управління
4 курс, 8 семестр– Практична реалізація простих систем захисту інформації
Стеганографія

ОПП «Управління кібербезпекою та захистом інформації»

Каталог 1. Блок рекомендованих вибіркових дисциплін

Курс, семестрВибіркові дисципліни
2 курс, 3 семестрБази даних та основи SQL
– Системи ідентифікації та авторизації
Іноземна мова (за проф. спрямуванням)
2 курс, 4 семестр– Аналітика загроз та експлуатації уразливостей
Організація спеціального діловодства

Каталог 2. Блок альтернативних вибіркових дисциплін

Курс, семестрВибіркові дисципліни
2 курс, 3 семестр– Аналітика безпеки інформаційних систем
– Протоколи аутентифікації та обміну ключами
– Екологія
2 курс, 4 семестрВступ до Інтернету речей
Сучасні технології забезпечення кібербезпеки

ОПП «Управління інформаційною безпекою»

Каталог 1. Блок рекомендованих вибіркових дисциплін

Курс, семестрВибіркові дисципліни
3 курс, 5 семестр– Спеціальне системне програмне забезпечення
– Технології штучного інтелекту
Етика ділового спілкування
3 курс, 6 семестр– Аналіз ефективності систем кібербезпеки
– Управління веб-контентом
4 курс, 7 семестрПрограмні засоби захисту інформації
– Захищені мережеві протоколи
Технології Machine Lerning
4 курс, 8 семестр– Оптимізація веб-додатків
– Цифрова криміналістика

Каталог 2. Блок альтернативних вибіркових дисциплін

Курс, семестрВибіркові дисципліни
3 курс, 5 семестр– Соціотехнічна безпека
Економіка інформаційної безпеки
Основи ІТ-права
3 курс, 6 семестр– Ліцензування та сертифікація у сфері захисту інформації
– Безпека та захист інформаційних систем
4 курс, 7 семестрАналітична обробка даних
Технології виявлення та попередження кібератак
Корпоративне управління
4 курс, 8 семестр– Основи системного аналізу
Аудит інформаційної безпеки

ОПП «Cyberscecurity systems and technologies»

Каталог 1. Блок рекомендованих вибіркових дисциплін

Курс, семестрВибіркові дисципліни
4 курс, 7 семестр– Secure software technologies
– Cybercrime in the economic sphere
Machine Learning Technologies
4 курс, 8 семестрSEO-technologies
– Forecasting and modeling in social Internet services

Каталог 2. Блок альтернативних вибіркових дисциплін

Курс, семестрВибіркові дисципліни
4 курс, 7 семестрFundamentals of building communication systems based on Cisco equipment
– Secure network protocols
Corporative management
4 курс, 8 семестр– Practical implementation of simple information security systems
Steganography