Відновлення та оптимізація інформації в системах прийняття рішень

Баранов В.Л. Відновлення а оптимізація інформації в системах прийняття рішень / Баранов В.Л., Бріаловський М.М., Засядько А.А., Казакова Н.Ф., Хорошко В.О. – К.: ДУІКТ, 2009. – 134 с. (Затверджено МОН України як підручник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за Читати далі

Управління інформаційною безпекою

Єжова Л.Ф. Управління інформаційною безпекою. В 2-х томах / Єжова Л.Ф., Мачалін І.О., Нейвот Я.В., Хорошко В.О. – Том. 1, К.: Вид. ДУІКТ, 2010 – с.350 (Затверджено МОН України як підручник для студентів, які навчаються за напрямом 1701 “Інформаційна безпека” Читати далі

Захист інформації в мережах передачі даних

О.К. Юдін, О.Г. Корченко, Г.Ф. Конахович Захист інформації в мережах передачі даних Видавництво: Інтерсервіс, 2009 р. Тверда обкладинка, 716 стор. Тираж: 1000 екз. Формат: 60×84/16 ISBN: 978-966-97108-6-4 АНОТАЦІЯ У підручнику систематизовано викладено оснвоні методи та поняття побудови інформаційно-комунікаційних систем та мереж на Читати далі

Прикладна криптологія: системи шифрування

Підручник містить загальні відомості: про основи криптології, криптографії та криптографічного аналізу; традиційно історичні шифри підстановки й перестановки; блокові та складені шифри й атаки на них; потокові шифри й генератори псевдовипадкових чисел; стандарти криптографічного шифрування та перетворення; блокові симетричні криптоалгоритми; принципи Читати далі