Новітні технологíï захисту інформаці

УДК 004.056.53 (075.8) H 733   Автори: М. Г. Луцькuú-д-р техн. наук, проф.;В. О. Хорошко-д-р техн. наук, проф.;Ю. Є. Хохлачова-канд. техн. наук, доц.;В. В. Козловський – д-р техн. наук, проф.;Ю. В. Баланюк – канд. техн. наук, доц.;Ю.Г. Прав-д-р наук держ. упр., доц.  H Читати далі

Документацiйне забезпечення робіт iз захисту iнформацiї з обмеженим доступом

Головань С.М. та iн. Документацiйне забезпечення робіт iз захис iнформацiї з обмеженим доступом: Підручник // С.М. Головань, В.Б. Дудикевич, В.С. Зачепило, Л.Т. Пархуць, В.О. Хорошко, Л.М. Щербак. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. – 288 с. ISBN 966-553-499-8 Читати далі

Методологія викладання інформаційної безпеки у вищих навчальних закладах України

Корченко О.Г. Методологія викладання інформаційної безпеки у вищих навчальних закладах України: Підручник/ О.Г. Корченко, I.I. Opexова, В.О. Хорошко, Ю.Є. Хохлачова. – К: “СІК ГРУП Украïна”, 2015. – 299 с.  ISBN 978-617-7092-58-1 Рекомендовано Вченою Радою Інститут інформаційно-діагностичних систем Національного авіаційного університету Читати далі

Програмне забезпечення систем захисту інформації

Програмне забезпечення систем захисту інформації: підручник / Н.М.Блавацька, В.Д.Козюра, В.О.Хорошко. – К.: Вид. ДУПКТ, 2011. – 330 с.: табл. 7, рис. 41, бібліогр. назв. 39. ISBN 978-966-2970-58-6 В підручнику розглядається комплекс методів та засобів руйнування інформації, несанкціонованого отримання інформації з Читати далі

Інтелектуальна власність у сфері інформаційної безпеки

Бурячок В.Л., Толюпа С.В., Хорошко В.О. – Інтелектуальна власність у сфері інформаційної безпеки. Видання друге, доповнене i перероблене // За ред. проф. В.О. Хорошка. – К. : ПВП «Задруга», 2014.-178с. В підручнику викладаються правові засади інтелектуальної власності. Розглядаються питання охорони Читати далі

Технології захисту інформації

Браіловський М.М. Технології захисту інформації: підручник / М.М. Браіловський, С.В. Зибін, І.В. Пискун, В.О. Хорошко, Ю.Є. Хохлачова. – К.: ЦК “Компринт”, 2021. – 296 с. У підручнику розглянуто питання каналів витоку інформації, технології несанкціонованого отримання інформації при експлуатації ЕОМ та Читати далі

Відновлення та оптимізація інформації в системах прийняття рішень

Баранов В.Л. Відновлення а оптимізація інформації в системах прийняття рішень / Баранов В.Л., Бріаловський М.М., Засядько А.А., Казакова Н.Ф., Хорошко В.О. – К.: ДУІКТ, 2009. – 134 с. (Затверджено МОН України як підручник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за Читати далі

Управління інформаційною безпекою

Єжова Л.Ф. Управління інформаційною безпекою. В 2-х томах / Єжова Л.Ф., Мачалін І.О., Нейвот Я.В., Хорошко В.О. – Том. 1, К.: Вид. ДУІКТ, 2010 – с.350 (Затверджено МОН України як підручник для студентів, які навчаються за напрямом 1701 “Інформаційна безпека” Читати далі

Захист інформації в мережах передачі даних

О.К. Юдін, О.Г. Корченко, Г.Ф. Конахович Захист інформації в мережах передачі даних Видавництво: Інтерсервіс, 2009 р. Тверда обкладинка, 716 стор. Тираж: 1000 екз. Формат: 60×84/16 ISBN: 978-966-97108-6-4 АНОТАЦІЯ У підручнику систематизовано викладено оснвоні методи та поняття побудови інформаційно-комунікаційних систем та мереж на Читати далі

Прикладна криптологія: системи шифрування

Підручник містить загальні відомості: про основи криптології, криптографії та криптографічного аналізу; традиційно історичні шифри підстановки й перестановки; блокові та складені шифри й атаки на них; потокові шифри й генератори псевдовипадкових чисел; стандарти криптографічного шифрування та перетворення; блокові симетричні криптоалгоритми; принципи Читати далі