Технології захисту інформації

Браіловський М.М. Технології захисту інформації: підручник / М.М. Браіловський, С.В. Зибін, І.В. Пискун, В.О. Хорошко, Ю.Є. Хохлачова. – К.: ЦК “Компринт”, 2021. – 296 с.

У підручнику розглянуто питання каналів витоку інформації, технології несанкціонованого отримання інформації при експлуатації ЕОМ та у комп’ютерних мережах. Також розглянуті методи та засоби захисту інформації, технології захисту мереж зв’язку, технології програмного та криптографічного захисту, а також технології стеганографії.

Видання призначене для студентів вищих учбових закладів, аспірантів, а також фахівців, які працюють у галузі захисту та охорони інформації.