Методологія викладання інформаційної безпеки у вищих навчальних закладах України

Корченко О.Г. Методологія викладання інформаційної безпеки у вищих навчальних закладах України: Підручник/ О.Г. Корченко, I.I. Opexова, В.О. Хорошко, Ю.Є. Хохлачова. – К: “СІК ГРУП Украïна”, 2015. – 299 с.  ISBN 978-617-7092-58-1

Рекомендовано Вченою Радою Інститут інформаційно-діагностичних систем Національного авіаційного університету (протокол № 3 від 12.11.2015 року)

Рецензенти Дудикевич В.Б., доктор технічних наук, професор. Козловський В.В., доктор технічних наук, професор. Остроухов В.В., доктор філософських наук, професор. Петрук В.Г., доктор педагогічних наук, професор.

У підручнику розгорнуто викладено теоретичні відомості за дисципліною “Методи та принципи викладання інформаційної безпеки у вищих навчальних закладах” 3 метою опанування студентами Ta ефективно організовувати навчання, перепідготовку і підвищення кваліфікації фахівців з інформаційної безпеки. Наведено приклад розробки теми лекційного матеріалу, який студенти повинні засвоїти, приводяться основні терміни навичок впевнено ra визначення.

 Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів та аспірантів, а також для фахівців, які займаються інформаційною безпекою.