Нейромережеві моделі та методи розпізнавання фонем в голосовому сигналі в системі дистанційного навчання

Мiхайленко В. М.Нейромережеві моделі та методи розпізнавання фонем в голосовому сигналі в системі дистанційного навчання: [монографія] / В. М. Мiхайленко, Л. О. Терейковська, І. А. Терейковський, Б.Б. Ахметов. – К.: ЦП «Компринт», 2017.- 252. ISBN 978-966-929-430-2

Рекомендовано до друку Вченою радою Київського національного університету будівництва і архітектури (протокол № 52 від 24.02.2017 р.)

Рецензенти: системного Зайцев В. Г. – доктор технічних наук, професор, професор кафедри програмування i спеціалізованих комп’ютерних систем, Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ; Толюпа С. В. – доктор технічних наук, професор, професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, м. Київ. національний унверситет

Монографiя присвячена вирішенню науково-практичної задачі створення ефективних нейромережевих моделей, методів і засобів розпізнавання фонем в голосовому сигналі, пристосованих до умов використання в системі дистанційного навчання. Оцінено можливості впровадження засобів розпізнавання голосових сигналів в систему дистанційного навчання. Показано перспективність застосування нейронних мереж. Досліджено переваги та недоліки бiльшості відомих нейромережевих засобів розпізнавання голосових сигналів. Обгрунтовано принципи розробки ефективних нейромережевих засобів. Розвинуто теоретичний базис та запропоновано ряд методів побудови нейромережевих засобів розпізнавання Фонем в голосовому сигналі в системі дистанційного навчання. Для наукових співробітників, розробників програмного забезпечення, аспірантів та студентів, що спеціалізуються в галузі розпізнавання голосових сигналів та в галузі розробки систем дистанційного навчання.