Захист інформації в мережах передачі даних

О.К. Юдін, О.Г. Корченко, Г.Ф. Конахович
Захист інформації в мережах передачі даних
Видавництво: Інтерсервіс, 2009 р.
Тверда обкладинка, 716 стор.
Тираж: 1000 екз.
Формат: 60×84/16
ISBN: 978-966-97108-6-4

АНОТАЦІЯ

У підручнику систематизовано викладено оснвоні методи та поняття побудови інформаційно-комунікаційних систем та мереж на основі багаторівневих моделей, сучасних процесів передачі і обробки даних. Детально проведено класифікацію методів та засобів несн акціонованого доступу до інформаційних ресурсів. Підручник призначено для студентів технінчих спеціальностей внз, аспірантів, наукових та інженерно-технінчих працівників з напряму інформаційної безпеки.