Відновлення та оптимізація інформації в системах прийняття рішень

Баранов В.Л. Відновлення а оптимізація інформації в системах прийняття рішень / Баранов В.Л., Бріаловський М.М., Засядько А.А., Казакова Н.Ф., Хорошко В.О. – К.: ДУІКТ, 2009. – 134 с. (Затверджено МОН України як підручник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом “Інформаційна безпека” (лист №1/11-4076 від 12.06.2009 р.))

В підручнику запропонований огляд методів розвязання некоректних задач відновлення інформації на основі багатокритеріальної оптимізації для інформаційного та математичного заезпечення інформаційних компютерних систем. Висока точність і низька обчислювальна складність запропонованих методів дозволяють їх використовувати в системах реального часу й у системах керування.

Рекомендовано для студентів, що навчаються за напрямами підготовки 0501″Інформатика та обчислювальна техніка” та 1701 “Інформаційна безпека”, а також для працівників, які працюють у цих сферах.