Управління інформаційною безпекою

Єжова Л.Ф. Управління інформаційною безпекою. В 2-х томах / Єжова Л.Ф., Мачалін І.О., Нейвот Я.В., Хорошко В.О. – Том. 1, К.: Вид. ДУІКТ, 2010 – с.350 (Затверджено МОН України як підручник для студентів, які навчаються за напрямом 1701 “Інформаційна безпека” (лист №1/11 від 09.07.2010 р.).

В підручнику викладається теорія управління інформаційною безпекою. Розглядається концепція та моделі, аналіз ризиків, методи управління та планування, вибір засобів захисту інформації.

Підручник буде корисним фахівцям в галузі інформаційної безпеки та управління безпекою, аспірантам та студентвам, що навчаються за напрямом 1701 “Інформаційна безпека”.