Програмні засоби автоматизації обробки документів

Програмні засоби автоматизації обробки документів: Лабораторний практикум / М.М. Браіловський, В.Д. Козюра, Є.В. Редзюк, І.В. Стоцький, В.О. Хорошко, Ю.Є. Хохлачова – К.: ФОП Ямчинський О.В., 2023. – 92 с.

Лабораторний практикум складено відповідно до програми курсу
«Програмні засоби автоматизації обробки документів» та скеровано на сприяння засвоєнню набутих знань, умінь і навичок, що формують профіль фахівця з кібербезпеки.
Для здобувачів вищої освіти спеціальності 125 «Кібербезпека».  УДК 681.3(075) ББК 32.973.233я7