Технології програмування

Козюра В.Д. Технології програмування: навч.посібник. Том 1. Основи алгоритмізації та програмування/ В.Д.Козюра, Ю.М. Ткач, В.О. Хорошко, Ю.Є Хохлачова, Д.Б. Мехед. Нiжин: ФОП Лукяненко В.В., ТПК Орхідея», 2023,310 с.
ISBN 978-617-7609-85-7
У навчальному посібнику викладаються Основні теоретичні положення розробки програмного забезпечення 3 використанням сучасних технологi структурного i об’єктно-орієнтованого програмування. Розглянуті основні прийоми програмування завдань різних класів на базі мови Delphi. Особлива увага приділена питанням проектування програмних систем. Матеріал навчального посібника iлюструється великою кількістю прикладів і пояснюючих рисунків, що сприяє кращому засвоєнню матеріалу.