Технології програмування

Козюра В.Д. Технології програмування: навчальний посібник. Том 2. Сучасні технології програмування / Козюра В.Д., Ткач Ю.М., Хорошко В.О., Кузовков В.В., Хохлачова Ю.Є., Семендяй С.М. Нiжин: ФОП Лук’яненко В.В., ТПК «Орхідея», 2023., 300 с.
ISBN 978-617-7609-86-4
y навчальному посібнику викладаються основні теоретичні положення розробки програмного забезпечення з використанням сучасних технологій структурного і об’єктно-орієнтованого програмування. Розглянуті основні прийоми програмування завдань різних класів на базi мови Delphi. Особлива увага приділена питанням проектування програмних систем. Матерiал навчального посібника ілюструється великою кількістю прикладів і пояснюючих рисунків, що сприяє кращому засвоєнню матеріалу.