Кібербезпека

Кібербезпека: лабораторний практикум / Є. В. Іванченко, І.С. Іванченко, І.Л. лозова, С.В. Казмірчук. – К.: НАУ, 2019. – 56 с.

Рецензент: Швець В.А. – кандидат, технічних наук, доцент.

Лабораторний практикум створено відповідно до програми курсу «Кібербезпека». Для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека», освітньо-професійної програми «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації».