Соціотехніка: лабораторний практикум

Соціотехніка: лабораторний практикум / Є.В. Іванченко, І.С. Іванченко, С.В. Казмірчук. – К.: НАУ, 2019. – 62 с.

Рецензенти: В.А. Швець – канд. техн. наук, доц.

Затверджено методично-редакційною радою Національного авіаційного університету (протокол № 2/19  від 14.03.2019 р.).

Лабораторний практикум укладений відповідно до програми дисципліни «Системний анализ». Для студентів спеціальності 124 «Системний аналіз» і освітнього-професійної програми «Консолідована інформація».