Ліцензування та сертифікація у сфері захисту інформації

Ліцензування та сертифікація у сфері захисту інформації: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / М.М. Браловський, С.О. Клімовіч, Ю.М. Ткач, в.О. Хорошко, Ю.€. Хохлачова. К.: ФОП Ямчинський О.В., 2023. 70с.

Лабораторний практикум складено відповідно до програми курсу «Ліцензування та сертифікація у сфері захисту інформації» та скеровано на сприяння засвоєння знань, умінь і навичок, що формують профіль фахівця з інформаційної безпеки. Для здобувачів вищої освіти спеціальності 125 «Кібербезпека».