Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки

Пірцхалава Л.Г. Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки: монографія / Л.Г. Пірцхалава, В.О. Хорошко, Ю.Є. Хохлачова., М.Є. Шелест. – Київ: ФЛП Ямчинський А.В., – 2021, 470 с.

ISBN 978-617-8049-37-9

У монографії розглядається широке коло проблем щодо роботи з різними за формою та змістом джерелами інформації, забезпечення ведення інформаційно-аналітичної роботи, а також процесу підготовки ідеологічних з формуванням певних зв’язаних поглядів, уявлень, переконань, які викликають у людей одночасно позитивні чи негативні емоції. Докладно розкриваються основні поняття, вибір методів дослідження, структура та зміст етапів інформаційної та аналітичної діяльності, послідовність пошуку, аналізу та подання результатів роботи.

Монографія адресована, насамперед, тим, хто зацікавлений у оволодінні теорією та практикою інформаційно-аналітичної роботи та інформаційно-психологічного протиборства: студентам, аспірантам, викладачам, керівникам та менеджерам організацій та фірм та всім, хто цікавиться цією проблемою.