Енциклопедія безпеки авіації

Енциклопедія безпеки авіації / Н. С. Кулик,  М. Г. Луцький, О.Г. Корченко та ін; За ред. Н. С. Кулика. – К.: Техніка, 2008. – 1000 с.: іл. – Бібліогр.: с. 977-999. ISBN 978-966-575-148-9.

Рекомендовано до видання вченою радою Національного авіаційного університету (протокол № 5 від 24.06.2008 р.)

Книжку присвячено актуальній проблемi безпеки авiацiï, яка об’єднує авіаційну безпеку та безпеку польотів. Уперше у світовій практиці на системному рівні комплексно розглянуто основні питання безпеки авi протягом усього життєвого циклу авіаційної техніки як складовоï частини соціотехнічної системи. Наводяться теоретичні основи, методи та способи підтримання безпеки авіації, а також основні положення Стандартів і Рекомендованої практики IСАО, деяких законiв та Авiацiйних правил України.   Для фахівців авіаційної галузі, наукових та інженерно-технічних працівників; може бути використана аспірантами та студентами вищих навчальних закладів.