Інформаційна безпека та сучасні мережеві технології: Англо-український словник термінів

Бабак В.П., Корченко О.Г. Інформаційна безпека та сучасні мережеві технології: Англо-український словник термінів. -К.: НАУ, 2003. – 670 с. ISBN 966-598-132-3

Рецензенти: член-кореспондент НАН України доктор технічних наук, професор В.Ф. Євдокимов – директор Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова; доктор технічних наук, професор О.М. Новіков – директор Фізико-технічного інституту Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”; кандидат філологічних наук, доцент Р.В. Васька декан факультету англійської мови Київського національного лінгвістичного університету; доктор технічних наук, професор Г.Ф. Конахович – декан факультету електроніки та телекомунікацій Національного авіаційного університету, завідувач кафедри телекомунікаційних систем Національного авіаційного університету.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, листом № 14/18.22334 від 9 грудня 2002 року.

Містить близько 3500 термінів у сфері інформаційної безпеки та сучасних мережевих технологій англійською, українською та російською мовами з їх коротким тлумаченням російською та українською мовами, предметний покажчик термінів українською та російською мовами та список абревіатур.

Розрахований на студентів, які вивчають навчальні дисципліни, пов’язані з безпекою інформації та обчислювальними мережами, що входять до навчальних планів бакалаврів та фахівців за напрямом підготовки “Інформаційна безпека” та “Комп’ютерна інженерія”. Може бути корисним перекладачам, студентам, інженерам, аспірантам та викладачам, які цікавляться питаннями безпеки інформації та сучасними мережевими технологіями.