Безпека авіації

Безпека авіації / В. П. Бабак, В. П. Харченко, В. А. Максимов та ін; За ред. В. П. Бабака. – К.: Техніка, 2004. – 584 с.: Іл. – Бібліогр.: с. 560-583. ISBN 966-575-171-9.

Рецензенти: С. А. Бичков – д-р техн. наук, проф. головний інженер Авіаційного технічного комплексу ім. Антонова; М. М. Дмитрієв, д-р техн. наук, проф., заслужений працівник народної освіти України, проректор з наукової роботи Національного транспортного університету.

Авторський колектив: В. П. Бабак, В. П. Харченко, В. А. Максимов, Ст. , С. А. Дмитрієв, Л. А. Журав лева, А. І. Запорожець, С. А. Іщенко, В. А. Касьянов, Г. Ф. Конахович, Ю. І. Кордянін, А. Г. Корченко, М. С. Кулик, А. Г. Кучер, Л. Н. Нестерова, А. М. Овсянкін, А. В. Орлов, Н. А. Сидоров, В. А. Тихомиров, С. Ф. Філоненко, Ф. Й. Яновський.

Книга присвячена актуальній проблемі безпеки авіації, що поєднує авіаційну безпеку та безпеку польотів. Вперше у світовій практиці на системному рівні розглянуто основні складові, що визначають комплексність та ієрархічність зазначеної проблеми. Наведено теоретичні засади, методи та засоби підтримки безпеки загалом та виконання окремих нагальних завдань. Для спеціалістів авіаційної галузі, наукових, інженерно-технічних працівників, аспірантів та студентів вузів.