Адаптивні експертні системи розпізнавання аномалій та кіберзагроз

Ахметов Б.С., Лахно В.А. Адаптивні експертні системи розпізнавання аномалій та кіберзагроз. Монографія. – Алмати: Видавництво КазНПУ ім. Абая. Видавництво “Угалат”, 2020 – 206 с.

Монографія присвячена підвищенню ефективності систем інтелектуального розпізнавання аномалій та кіберзагроз у комп’ютерних системах на основі створення здатної до самонавчання адаптивної експертної системи (АЕС). Розроблена АЕС враховує відомі статистичні та дистанційні параметри кластеризації ознак загроз, аномалій та кібератак, а також здатна видавати рекомендації щодо вибору фінансових стратегій сторони захисту для адекватного реагування на загрози та аномалії.
Розроблено метод та алгоритми формування простору ознак для розпізнавання кіберзагроз для інформаційних ресурсів.