Методи ідентифікації аномальних станів для систем виявлення вторгнень

А. Корченко, Методи ідентифікації аномальних станів для систем виявлення вторгнень. – Київ, Вид. ЦП «Компринт», 2019 – 361 с.

ISBN 978-966-929-874-4

Монографія присвячена теоретико-методологічним і практичним аспектам розробки методів ідентифікації аномальних станів та методології побудови систем виявлення вторгнень. У роботі проведено аналіз засобів виявлення зловживань та аномалій. Значну увагу приділено формалізації процесу створення mi-вимірних параметричних, атакуючих, еталонних, поточних та детекційних середовищ. Це є підґрунтям для створення засобів, які дозволять автоматизувати процес детектування в слабоформалізованому нечітко визначеному середовищі аномальний стан, що породжується кібератаками, у заданий проміжок часу шляхом контролю поточного стану множини визначених параметрів. Такі засоби можуть використовуватися автономно або, як розширювач функціональних можливостей сучасних систем виявлення вторгнень.

Книга призначена для науковців, інженерів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів відповідного профілю.