Психологія управління

Коваленко Ю. Б. Психологія управління: Навчальний посібник / Ю. Б. Коваленко, К. П. Ануфрієнко. – К.: НАУ, 2015. – 128 с.

УДК ББК 3973.20-018.4я7 004.056:681.518:159.9:35.075(0 75.8) K562

Рецензенти: В. Л. Бурячок – доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри інформаційного університету. В. А. Швець – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри засобів захисту інформації інституту інформаційно-діагностичних систем Національного авіаційного університету. М. А. Рябий – кандидат технічних наук, доцент, декан факультету безпеки підприємств, завідувач кафедри організації комплексного захисту інформації Європейського університету.

Рекомендовано Вченою радою Національного авіаційного університету (протокол №7 від 27 травня 2015 року).

Метою навчального посібника є формування у майбутніх спеціалістів з управління інформаційною безпекою умінь: психологічного аналізу особистостей та міжособистісних відносинах у групах, визначення способів оптимального впливу на працівників для створення соціально-психологічного клімату у колективі; аналізу витоків та причин виникнення конфліктів, виявлення закономірностей їх розвитку, можливих моделей управління та вирішення конфліктів, а також оволодіння практичними навичками врегулювання конфліктів на різних рівнях стресу як побічного явища конфліктних ситуацій. наслідками Призначений студентам вищих навчальних закладів, які здобувають базову вищу освіту за напрямом 6.170103 «Управління інформаційною безпекою», при вивченні навчальної дисципліни «Психологія управління». Навчальний посібник буде також корисним студентам, які навчаються за напрямами 6.170101 «Безпека інформаційних та комунікаційних систем» та 6.170102 «Системи технічного захисту інформації».