Інформаційні технології організації бізнесу

Інформаційні технології організації бізнесу/[Карпенко С.В., Іванченко О.В., Корченко О.О., Казмірчук С.В.]. – К.: Вид-во Національного авіаційного ун-ту, 2012.-306 с. УДК 658:004 (075.8) ББК У290

Рецензенти: Стасюк О.І. – д.т.н., проф., зав. кав. “Інформаційні системи технології на залізничному транспорті”, Державного економіко-технологічного університету транспорту; Лужецький В.А. – д.т.н., проф., зав. кав. «Захист інформації», Вінницький національний технічний університет. Шпильовий В.Д. – к.т.н., доц., зав. кав. Технології управління Національного авіаційного університету.

Застосовувані для підприємства інформаційні технології підтримують реалізацію інших рішень менеджерів. Проте нові системи та технології диктують свої специфічні умови ведення бізнесу компанії. Сучасно. менеджер повинен вміти отримувати максимальну вигоду потенційних переваг інформаційних технологій, зобов’язаний мати достатні знання для того, щоб здійснювати загальне керівництво процесом застосування та розвитку інформаційних технологій у компанії та розуміти, коли потрібні додаткові витрати ресурсів у цій галузі або допомога сторонніх фахівців.

Видання буде особливо цікаве для керівників підприємств та організацій, зацікавлених у перевагах ІТ для розвитку бізнесу, а також фахівців у галузі управління, які розглядають інформаційно-комунікаційні технології як ключовий інструмент реформування та модернізації роботи підприємства, студентам спеціальності «Консолідована інформація», аспірантам викладачам ВНЗ, відповідних напрямів.