Охорона конфіденційної інформації підприємства

Охорона конфіденційної інформації підприємства : навчальний посібник / О.Г. Корченко, Ю.О. Дрейс. Житомир : ЖВІ НАУ, 2011. – 172 с.

Навчальний посібник розроблено згідно з програмою дисципліни “Охорона конфіденційної інформації підприємства” для студентів, що навчаються в галузі знань “Інформаційна безпека” за напрямом підготовки “Безпека інформаційних і комунікаційних систем”. Містить теоретичні відомості щодо правового регулювання, організаційного забезпечення та інженерно-технічного захисту конфіденційної інформації підприємства. Викладено узагальнююче поняття підприємництва, принципи організації функціонування захищеної системи конфіденційного електронного документообігу, методи та засоби систем захисту інформації підприємства, регулювання трудових відносини щодо охорони конфіденційної інформації, завдання та функції служби безпеки підприємства, порядок створення, захисту та експлуатації зовнішнього інтерфейсу системи управління інформаційними ресурсами підприємства тощо.

Дане видання може бути корисним викладачам, аспірантам (ад’юнктам), здобувачам та спеціалістам, які мають зацікавленість з питань захисту інформації з обмеженим доступом.