Іванченко Ігор Сергійович

Науковий ступінь (спеціальність):

Кандидат технічних наук (05.13.21 – системи захисту інформації)

Вчене звання:

Доцент кафедри безпеки інформаційних технологій

Посада: 

доцент

Почесні звання та нагороди:

Подяка Національного авіаційного університету (2021 рік),

Участь у наукових та громадських організаціях

  • член ГО “Асоціація спеціалістів кібербезпеки”;

Кваліфікація

Наукові інтереси: інформаційна та авіаційна безпека, методи і моделі управління доступом, оцінка ризиків та стану безпеки, побудова комплексних систем захисту інформації, безпека хмарних сервісів, кібербезпека

Публікації:

  • понад 50 друкованих наукових праць, серед яких колективів монографії, енциклопедія, посібники, лабораторні практикуми, статті у вітчизняних та міжнародних фахових виданнях, навчально-методичні комплекси дисциплін, матеріали і тези доповідей на конференціях, патенти та авторські свідоцтва на комп’ютерні програми.

Контакти: