Лозова Ірина Леонідівна

Посада:
старший викладач
Освіта:
Національний авіаційний університет, спеціальність “Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки”, 2005 рік.
Наукові інтереси: інформаційна безпека, криптографія, захист програмного забезпечення, криміналістичний аналіз комп’ютерних систем, бази даних.
Навчальні дисципліни:
  • Криміналістичний аналіз комп’ютерних систем
  • Криптографія та стеганографія
  • Обробка інформації
  • Методологія та організація наукових досліджень
  • Інформаційні системи і технології захисту інформації.
Публікації:
  • більше 10 друкованих наукових праць, серед яких наукові статті у вітчизняних фахових виданнях, матеріали і тези доповідей на конференціях, навчально-методичні комплекси дисциплін;
  • профіль автора у Google Scholar
  • ORCID: 0000-0002-7224-4763