Коваленко Юлія Борисівна

Науковий ступінь (спеціальність):

кандидат педагогічних наук (спеціальність «Теорія і методика професійної освіти»)

Вчене звання:

доцент кафедри безпеки інформаційних технологій

Кваліфікація:

  • 2003 р. — закінчила Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика», кваліфікація магістра педагогічної освіти, викладач фізики.
  • 3 липня 2013 року успішно захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 — «Теорія і методика професійної освіти» (тема роботи – «Формування професійно значущих якостей майбутніх фахівців з інформаційної безпеки в процесі вивчення науково-природничих дисциплін») та отримав науковий ступінь кандидата педагогічних наук.
  • 2014 р. — присвоєно вчене звання доцента кафедри безпеки інформаційних технологій.
  • 2018 – зарахована до докторантури на денну форму навчання за напрямом 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології».

Наукові інтереси: інформаційні технології в авіаційній галузі, кібербезпека, технології системного та прикладного програмування, захист цивільної авіації від кіберзагроз.

Публікації:

  • понад 50 друкованих наукових праць, серед яких статті у вітчизняних та міжнародних фахових виданнях,підручники, навчально-методичні комплекси дисциплін, матеріали і тези доповідей на конференціях;
  • профіль автора у Google Scholar
  • ORCID: 0000-0002-6714-4258
  • Scopus Author ID: 57190949925
  • ID: 0058347

Контакти:

корпус 11, ауд.424,

Тел./факс: +38(044)406-79-42

E-mail: yuliia.kovalenko@npp.nau.edu.ua