Коваленко Юлія Борисівна

Науковий ступінь, вчене звання:
кандидат педагогічних наук, доцент
Посада:
доцент
Рік та місце народження:
1981, м. Баку, Азербайджан.
Контакти:
 • корпус 11, ауд. 424
 • тел. +38(044)406-76-42
 • e-mail: yleejulee22@gmail.com
Кваліфікація:
 • Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, спеціальність “Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика”, кваліфікація магістра педагогічної освіти, викладача фізики.
 •  Аспірантура денної форми (спец. 13.00.04 — Теорія і методика професійної освіти).
Наукові інтереси: педагогічні основи викладання фундаментальних науково-природничих дисциплін при підготовці фахівців в галузі інформаційної безпеки; об’єктно-орієнтоване програмування; фізика високих енергій (фізика елементарних частинок).
Навчальні дисципліни:
 • Технології інформаційного менеджменту (для студентів спеціальності 8.18010015 “Консолідована інформація”);
 • Психологія управління (для студентів напряму 6.170103 “Управління інформаційною безпекою”);
 • Прогнозування та моделювання в соціальній сфері (для студентів напряму 6.170103 “Управління інформаційною безпекою”);
 • Електронний документообіг (для студентів напряму 6.170103 “Управління інформаційною безпекою”);
 • Операційні системи (для студентів напряму 6.080200 “Прикладна математика”);
 • Комп’ютерні технології в діловодстві (для студентів напряму 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність”);
 • Електронний документообіг (для студентів напряму 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність”);
 • Аналітико-синтетична переробка інформації (для студентів напряму 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність”);
 • читалися раніше: Системний аналіз інформаційної безпеки (для студентів напряму 6.170103 “Управління інформаційною безпекою”), Програмування (для студентів напряму 6.080200 “Прикладна математика”).
Обов’язки з організаційної, наукової, методичної, виховної та іншої роботи на кафедрі:
 • Відповідальний секретар конференції ITSEC;
 • Відповідальний за роботу з ІЗДН;
 • Куратор групи набору 2012 року.
Публікації: