Давиденко Анатолій Миколайович

Науковий ступінь, вчене звання:
доктор технічних наук, сатрший науковий співробітник,
Лауреат премії імені С.О. Лебедева 2017 року
Посада:
професор
Контакти:
 • корпус 11, ауд. 424
 • тел. +38(044)406-76-42
 • e-mail: davidenkoan@gmail.com

Участь у наукових та громадських організаціях:

 • Член редакційної колегії наукового видання Моделювання та інформаційні технології Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.
 • Член міжнародної організації IEEE з 2009р.
 • Менеджер віртуальної організації по математичному моделюванню в задачах енергетики MatModEn”
Кваліфікація:
 • Київський інститут інженерів цивільної авіації, м. Київ, диплом інженера, спеціальність «Автоматизовані системи», кваліфікація «Інженер-системотехнік», (1981-1986);
 • кандидат технічних наук зі спеціальності «Елементи та пристрої обчислювальної техніки». Тема дисертації: «Разработка специализированных вычислительных устройств на основе структурной коррекции разрядных моделей», (1990);
 • старший науковий співробітник за спеціальністю 05.13.06 «Прогресивні інформаційні технології»(2001);
 • доктор технічних наук зі спеціальності «Системи захисту інформації». Тема дисертації: «Методи та моделі адаптивного захисту та розмежування доступу до розподілених інформаційних ресурсів», (2021).
Наукові інтереси:
 • Математичне моделювання і аналіз загроз інформації в автоматизованих системах різних класів;
 • Проведення експертизи програмно-апаратних підсистем захисту в комп’ютерних системах обробки інформації з обмеженим доступом;
 • Проектування систем управління об’єктами критичної інфраструктури на базі ризик-орієнтовного підходу;
 • Розробка архітектурних та функціональних вимог до засобів захисту інформації в розподілених та високопродуктивних обчислювальних середовищах;
 • Використання методів штучного інтелекту при побудові засобів захисту інформації.
Навчальні дисципліни:

Комп’ютерні мережі (для студентів напряму 6.170103 “Управління інформаційною безпекою”).

Публікації: