Погорелов Володимир Володимирович

Науковий ступінь, вчене звання:
кандидат технічних наук
 
Посада:
доцент
 
Контакти:
  • корпус 11, ауд. 422,
  • тел. +38(044)406-70-22,
  • e-mail: volodymyr.pogorelov@gmail.com
Кваліфікація:
  • НТУУ “КПІ ім. І. Сікорського”, факультет прикладної математики, спеціальність “Комп’ютерні системи та мережі” (диплом з відзнакою), кваліфікація – аналітик комп’ютерних систем, 2014 р.;
  • Аспірантура (спец. 01.05.03 – “Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем), 2014-2017 р.
Наукові інтереси: інформаційна безпека, нейронні мережі, протидія комп’ютерним вірусам, обробка великих данних, формальні мови та компілятори, функційне програмування.
 
Навчальні дисципліни:
  • Безпека в хмарних технологіях;
  • Seo-технології в управлінській діяльності;
Публікації:
  • понад 15 друкованих наукових праць, статті у вітчизняних та міжнародних фахових виданнях у тому числі статті, що індексуються міжнародною наукометричною базою SCOPUS, матеріали і тези доповідей на конференціях;
  • профіль автора у Google Scholar
  • ORCID: 0000-0002-6100-1504