Науковий семінар кафедри

05.10.2020 року відбувся науковий семінар кафедри БІТ на якому було заслухано кваліфікаційну роботу здобувача Улічева Олександра Сергійовича на тему: “Модель та методи розповсюдження інформаційних впливів у соціальних мережах в умовах інформаційного протибортва” на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.05.01 – Інформаційна безпека держави (науковий керівник Мелешко Є.В., к.т.н., доцент, доцент кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення ЦНТУ).