Хохлачова Юлія Євгеніївна

Науковий ступінь, вчене звання:
кандидат технічних наук, доцент
Посада:
доцент
Контакти:
Освіта:
 • Національний авіаційний університет, спеціальність «Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки», 2004 рік;
 • Аспірантура Національного авіаційного університету (спеціальність 05.13.21 – «Системи захисту інформації») 2010-2013 роки;
 • 2015 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Методи оцінювання уразливостей та оптимізації інформаційних систем в умовах інформаційних впливів» і отримала науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.21 – « Системи захисту інформації »;
 • 2018 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри безпеки інформаційних технологій.
Наукові інтереси: інформаційна безпека, оцінювання уразливостей, оцінювання стану кібербезпеки інформаційних систем, захищеність кіберфізичних систем.
Навчальні дисципліни:
 • виявлення загроз та уразливостей у кіберпросторі;
 • моніторинг та тестування систем кібербезпеки;
 • тестування безпеки інформаційних систем;
 • управління проектами захисту інформації;
 • електронний документообіг;
 • технології забезпечення неперервності процесів інформації;
 • інформаційна безпека у віртуальному просторі.
Публікації: