Хорошко Володимир Олексійович

Науковий ступінь, вчене звання:
доктор технічних наук, професор
Посада:
професор
Контакти:
Участь у наукових та громадських організаціях:

Академік Транспортної академії України

Кваліфікація:
  • 1968 р. — закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації за фахом “Технічна експлуатація авіаційного радіоелектронного обладнання”.
  • 1975 р. — захистив кандидатську дисертацію.
  • 1992 р. — захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук в інституті проблем моделювання в енергетиці АН України (м. Київ).
  • 1993 р. — отримав вчене звання доцента.
  • 1994 р. — отримав вчене звання професора.
Наукові інтереси: обчислювальні комплекси та інформаційна безпека: технічні системи захисту інформації, які є складними системами з підсистемами підтримки прийняття рішень; інтелектуалізація моделювання, управління та прийняття рішень у галузі інформаційної безпеки.
Навчальні дисципліни:

Забезпечення інформаційної безпеки держави (для студентів напряму 6.170103 “Управління інформаційною безпекою”).

Публікації: