Казмірчук Світлана Володимирівна

Науковий ступінь, вчене звання:
доктор технічних наук, доцент
Посада:
професор
Рік та місце народження:
1985, м. Алмати, Казахстан
Контакти:
Освіта:
  • Національний авіаційний університет, спеціальність 7.160102 “Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки”, кваліфікація інженера з комп’ютерних систем.
  • Аспірантура  Національного авіаційного університету за спеціальністю 21.05.01 “Інформаційна безпека держави”.
  • Здобула науковий ступінь кандидата технічних наук, захистивши 28 серпня 2012 року дисертацію за темою “Методи і засоби аналізу та оцінки ризику безпеки державних інформаційних ресурсів”.
  • 2014 р. — присвоєно вчене звання доцента кафедри безпеки інформаційних технологій.
Наукові інтереси: аналіз та оцінка ризиків інформаційної безпеки, системи менеджменту інформаційної безпеки, комплексні системи захисту інформації, комп’ютерна безпека, захищеність програмного забезпечення.
Навчальні дисципліни:
  • Менеджмент інформаційної безпеки (для студентів напряму 6.170103 “Управління інформаційною безпекою”)
  • Програмний захист інформації (для студентів напряму 6.170103 “Управління інформаційною безпекою”)
  • Моделювання систем захисту інформації (для студентів спеціальності 8.17010302 “Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації”)
  • Технологія менеджменту знань (для студентів спеціальності 8.18010015 “Консолідована інформація”).
Обов’язки з організаційної, наукової, методичної, виховної та іншої роботи на кафедрі:

Відповідальний секретар наукового журналу “Захист інформації”.

Публікації: