Казмірчук Світлана Володимирівна

Науковий ступінь, вчене звання:
Посада:
професор
Участь у наукових та громадських організаціях:
 • заступник головного редактора наукового журналу “Захист інформації”;
 • заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.062.17 (05.13.21 – Системи захисту інформації);
 • учасник ГО “Асоціація спеціалістів кібербезпеки”.
Рік та місце народження:
1985, м. Алмати, Казахстан
Контакти:
Освіта:
 • 2006 р. – закінчила Національний авіаційний університет, спеціальність 7.160102 “Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки”, кваліфікація інженера з комп’ютерних систем;
 • 2012 р. – закінчила аспірантуру  Національного авіаційного університету за спеціальністю 21.05.01 “Інформаційна безпека держави”;
 • 2012 р. – здобула науковий ступінь кандидата технічних наук, захистивши дисертацію за темою “Методи і засоби аналізу та оцінки ризику безпеки державних інформаційних ресурсів”;
 • 2014 р. — присвоєно вчене звання доцента кафедри безпеки інформаційних технологій;
 • 2018 р. – захистила докторську дисертацію на тему ”Методологія оцінювання ризиків безпеки ресурсів інформаційних систем” та здобула науковий ступінь доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.21 «Системи захисту інформації»;
 • 2021 р. – отримала вчене звання професора кафедри безпеки інформаційних технологій.
Наукові інтереси: кібербезпека, інформаційна безпека: експертиза у галузі інформаційної безпеки, аналіз та оцінювання ризиків інформаційної безпеки, системи менеджменту інформаційної безпеки, комплексні системи захисту інформації, комп’ютерна безпека, захищеність програмного забезпечення.
Навчальні дисципліни:
 • Управління інформаційною безпекою
 • Програмні засоби захисту інформації
 • Аудит інформаційної безпеки
Публікації: