СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ШКОДИ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ У РАЗІ ВИТОКУ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ

Призначення та сфера застосування

Розроблено «Система аналізу і оцінки величини можливої шкоди національній безпеці держави у сфері охорони державної таємниці»,що є програмним застосунком для використання експертними комісіями та державними експертами з питань таємниць (ДЕТ) у процесі проведення експертного оцінювання за процедурою віднесення відомостей до державної таємниці з встановленням ступеня їх секретності шляхом визначення та обґрунтування величини можливої шкоди Україні у разі витоку державної таємниці (ДТ). Дана система може використовуватися при проведенні судової експертизи на встановлення розміру нанесених збитків національній безпеці України у разі розголошення ДТ або втрати матеріальних носіїв секретної інформації (МНСІ).

Основні характеристики, суть розробки

Система передбачає існування початкових (вхідних) даних: ініціатор проведення експертизи (суб’єкт режимно-секретної діяльності (СРСД), ДЕТ, суд тощо); номер статті ЗВДТ відносно яких відбулося порушення з визначеною кваліфікацією (розголошення чи втрата); короткий зміст відомостей, що становлять ДТ та сфера їх застосування; об’єкт відомостей: номер, опис і складова частина об’єкта (СЧО), «питома вага» у балах; сукупність секретної інформації, що забезпечує об’єкт ДТ, наявні і циркулюють в СРСД; дата засекречування МНСІ або віднесення відомостей до ДТ (рішення ДЕТ); дата інформування режимно-секретного органу про порушення режиму секретності; обсяги фінансування заходів ОДТ за період зберігання та фактичної схоронності ДТ чи МНСІ; відомості про достовірність, актуальність та повноту відомостей, що становлять ДТ. На основі методології синтезу система, маючи вхідні дані, розраховує: рівень зниження використання СЧО; коефіцієнт ефективності функціонування системи ОДТ; кількісну величину економічної шкоди (збитку) та іншого тяжкого наслідку національній безпеці державі.

Порівняння зі світовими аналогами, основні переваги розробки

Вперше запропоновано систему оцінювання шкоди у разі витоку державної таємниці, яка за допомогою існуючих засобів, моделей, методів та розробленої методології синтезу дозволяє визначити розмір нанесеного збитку (втрат) державі та інший тяжкий наслідок національній безпеці України у разі розголошення ДТ або втрати МНСІ.

Стан охорони інтелектуальної власності

Отримано 1 свідоцтво України про реєстрацію авторського права на твір № 48712  Комп’ютерна програма «Система аналізу і оцінки величини можливої шкоди національній безпеці держави у сфері охорони державної таємниці».

 Затребуваність на ринку

Система оцінювання шкоди у разі витоку державної таємниці може використовуватись відповідними експертними комісіями та державними експертами з питань таємниць, спеціальними службами (відомствами), органами державної влади, міністерствами, установами, підприємствами, організаціями тощо, що  провадять або планують провадити діяльність, пов’язану з державною таємницею.

Стан готовності розробки

Розроблено тестову програмну модель з використання об’єктно-орієнтованої мови програмування Delphi.

Кафедра безпеки інформаційних технологій ФККПІ,

проспект Любомира Гузара, 1, корп. 11, ауд.424, Київ, Україна, тел: (044) 406-76-42

e-mail: dreisyuri@gmail.com, http://bit.nau.edu.ua