Міжнародна конференція “Актуальні питання забезпечення кібербезпеки та захисту інформації” – 2023

Національний авіаційний університет (НАУ) є співорганізатором ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання забезпечення кібербезпеки та захисту інформації», яка успішно відбулася 30 березня 2023 року у Європейському університеті.

У роботі конференції взяли участь більше 300 учасників, серед яких науково-педагогічні та наукові працівники закладів вищої освіти України та інших країн. Відкрила конференцію президент Європейського університету, професор, голова Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності Олена Іванівна Тимошенко. Також, із привітальними словами від співорганізаторів конференції виступили Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Безпеки інформаційних технологій (БІТ) НАУ Олександр Григорович Корченко, доктор габілітований, професор, проректор з міжнародних відносин Академії WSB Ребілас Рафал та голова правління «Trade House Ukraina» Олександр Петров.

Науковці, експерти, представники бізнес структур, фахівці-практики, аспіранти, студенти та молоді вчені представили свої доповіді за наступними напрямками:

• Організація кібербезпеки України в умовах війни: специфіка та виклики, загрози та методи протидії.

• Безпека комп’ютерних мереж та інтернет-ресурсів. Інженерно-технічний захист  інформаційних систем.

• Безпека програмного забезпечення та даних. Криптографічні та стеганографічні засоби захисту інформації.

• Законодавче та адміністративне забезпечення кібербезпеки.

• Методи захисту інформації в системі економічної безпеки підприємства.

Від кафедри БІТ виступили її співробітники доктори технічних наук Давиденко А.М. та Корченко О.Г. з доповідями про розробки наукової школи «Кібербезпека» НАУ. Усі, без виключення, теми доповідей конференції були змістовними, цікавими та актуальними.