Обговорення проєктів освітньо-професійних програм

У зв’язку із затвердженням нових професійних стандарнтів та зі зміною назви 125 спеціальності, кафедра безпеки інформаційних технологій проводить обговорення проєктів освітніх програм (ОП) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП «Управління інформаційною безпекою» і ОП «Системи та технології кібербезпеки», другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації» та третьго (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП “Кібербезпека” зі спеціальності 125 «Кібербезпека та захист інформації».

Посилання на ОПП (за 2022 рік)

Зауваження та пропозиції просимо надсилати на ел. пошту кафедри: icaocentre@nau.edu.ua