Казмірчук, Світлана Володимирівна

Науковий ступінь:
Вчене звання:
Посада:
доцент
Рік та місце народження:
1985, м. Алмати, Казахстан
Контакти:
Участь у наукових та громадських організаціях:
  • член IEEE (у 2010-2012 роках);
  • відповідальний секретар наукового журналу "Захист інформації".
Кваліфікація:
  • У 2001 році вступила до Інституту інформаційно-діагностичних систем Національного авіаційного університету, повний курс якого закінчила 2006 році, отримала диплом спеціаліста за спеціальністю 7.160102 "Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки" з присвоєнням кваліфікації інженера з комп’ютерних систем.
  • З травня 2008 року до травня 2012 року проходила підготовку в аспірантурі на кафедрі безпеки інформаційних технологій Національного авіаційного університету за спеціальністю 21.05.01 "Інформаційна безпека держави".
  • Здобула науковий ступінь кандидата технічних наук, захистивши 28 серпня 2012 року дисертацію за темою "Методи і засоби аналізу та оцінки ризику безпеки державних інформаційних ресурсів".
  • 2014 р. — присвоєно вчене звання доцента кафедри безпеки інформаційних технологій.
Наукові інтереси: аналіз та оцінка ризиків інформаційної безпеки, системи менеджменту інформаційної безпеки, комплексні системи захисту інформації, комп'ютерна безпека, захищеність програмного забезпечення.
Навчальні дисципліни:
  • Менеджмент інформаційної безпеки (для студентів напряму 6.170103 "Управління інформаційною безпекою")
  • Програмний захист інформації (для студентів напряму 6.170103 "Управління інформаційною безпекою")
  • Моделювання систем захисту інформації (для студентів спеціальності 8.17010302 "Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації")
  • Технологія менеджменту знань (для студентів спеціальності 8.18010015 "Консолідована інформація").
Обов'язки з організаційної, наукової, методичної, виховної та іншої роботи на кафедрі:

Відповідальний секретар наукового журналу "Захист інформації".

Публікації:
Bookmark and Share
Співробітники
Лозова, Ірина Леонідівна, старший викладач
Пов'язані новини
Інші новини >
Теги